Astellas'ın KSS Tabanlı Yönetimi

Astellas'ta biz, kararlarımızın ve iş faaliyetlerimizin toplum ve çevre üzerindeki tüm etkileri konusunda Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzu (KSS) kabul ediyoruz.
Bir ilaç firması olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, örneğin, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılayan farmasötik ürünler sağlayarak toplumun sürdürülebilirliğini artırmaya yardım ediyoruz. Sonuç olarak, hem Şirket hem de ürünlerimiz için toplumun güvenini kazanıyoruz, bu da bizim sürdürülebilirliğimizi artırıyor.
Bu olumlu döngü, varlık nedenimiz olan "yenilikçi ve güvenilir farmasötik ürünler sağlayarak tüm dünyadaki insanların sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmak" hedefimizin tamamlanması yoluyla "kurumsal değerin sürdürülebilir gelişimi" misyonumuzun gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Özetle, Astellas için sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek iş felsefesinin gerçekleşmesi demektir.

Astellas' Interaction with Society

Astellas için KSS'nin İki Yönü

Astellas için KSS'nin iki yönü vardır: değer yaratma ve değer koruma.

Değer Yaratma

Astellas, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar gibi sosyal sorunları ele alarak ve paydaşları ödüllendirerek iş faaliyetleri yoluyla toplum için değer yaratmaktadır.
İş faaliyetleriyle elde ettiğimiz kârın bir kısmıyla yeniden yatırım yaparak, araştırma ve geliştirme konusundaki yeteneklerimizi güçlendiriyoruz. Ek olarak, her ülkede hükümetin ve iş ortaklarının güvenini kazanarak yeni iş fırsatları yaratıyoruz. Böylece Astellas için değer yaratılmış oluyor.

Değer Koruma

Astellas, çevreye yükünü azaltmayı ve biyolojik çeşitliliği korumayı hedeflemekte, uyumu garanti etmekte ve yolsuzluğu önlemek için önlemler almaktadır. Bu faaliyetler toplumsal değerlerinin yanı sıra, itibar riskinin azaltılmasına ve Astellas'ın kurumsal markasını yükselterek kurumsal değerimizin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

image2

KSS'yi Destekleyen Organizasyon Yapısı

Astellas Pharma Inc. (Astellas), KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) Komitesini ve Sağlık Hizmetleri Politikası ve KSS şeklinde Global Sağlık Grubunu kurmuştur ve tüm departmanlar tarafından uzun vadeli, stratejik ve küresel KSS faaliyetlerini teşvik etmektedir.

KSS Komitesi

KSS faaliyetlerini global olarak koordine etmek ve desteklemek amacıyla Astellas, Japonya, Asya-Okyanusya, Amerika Kıtası ve EMEA* temsilcilerinden oluşan KSS Komitesini kurmuştur. KSS Komitesi politikaları görüşür ve Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesinde önemli faaliyetleri planlar.

*EMEA: Avrupa (Yeni Bağımsız Devletler (YBD) ülkeleri dahil), Orta Doğu ve Afrika.

Astellas'ın KSS Girişimlerini Destekleyen Global Sağlık, Sağlık Hizmetleri Politikası ve KSS

KSS Komitesi için genel sekreterlik görevine ek olarak, Global Sağlık, Sağlık Hizmetleri Politikası ve KSS, bölümlerdeki KSS sorunlarını giderme, şirket içi ve dışında KSS farkındalığını artırma, KSS ile ilgili bilgileri verme ve paydaşlarla iletişimden sorumludur.

Organizasyon Yapıları

astellas_csr-based-management_1_en

NON_2019_0017_TR