Sağlığa Erişim

Sağlık Hizmetlerine Erişim Yaklaşımı

Teknoloji ve tıp alanında, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alan ilerlemeler yapılmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, mevcut tedavilerin yetersizliği, yoksulluk, sağlık sistemi zorlukları ve yetersiz sağlık bilgisi nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken birçok insan için hala engeller bulunmaktadır.

Astellas'ın varlık nedeni, yenilikçi ve güvenilir farmasötik ürünler sağlayarak tüm dünyadaki insanların sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Bu kurumsal felsefenin ışığında, Sağlık Hizmetlerine Erişimi artırma amaçlı başlıca çabalarımız, hastalar için yenilikçi ilaçlar bulma, geliştirme ve sağlamadadır. Astellas ayrıca, sağlık hizmeti için iyileştirmelerin gerekli olduğu alanlarda girişimlerde bulunarak Sağlık Hizmetlerine Erişimi geliştirmek için de çalışmaktadır.

Sağlık Hizmetlerine Erişimi geliştirmek için Astellas, daha iyi bir global sağlığa katkıda bulunmak için güçlü yönlerimizi, teknolojilerimizi ve uzmanlığımızı kullanabileceğimiz dört alan belirlemiştir. Bu alanlar "yenilik yaratmak", "bulunabilirliği artırmak", "sağlık sistemini güçlendirmek" ve "sağlık okuryazarlığını geliştirmektir".

Global sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunan girişimler, Sağlık Hizmetlerine Erişimin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu girişimlerin aynı zamanda işletme değerimizin artmasına yol açacağına inanıyoruz. Bu faaliyetleri geliştirmek için Astellas, uygun olan yerlerde ilgili ortaklarla çalışmayı değerlendirir ve paydaşlarla yakın bir diyalog sürdürmeye ve çalışmaya devam edecektir.

Sağlığa Erişim Yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı ziyaret edin.

NON_2019_0017_TR