Upozorňujeme, že otázky zaslané prostredníctvom tejto webovej stránky sú sledované iba v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00.

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese [email protected].

Upozornenie na spracovanie osobných údajov
Vami poskytnuté informácie môžu byť použité spoločnosťou Astellas, aby sme vám poskytovali služby, ktoré vás zaujímajú, a odpovedali na akékoľvek otázky, ktoré môžete poslať pomocou našej webovej stránky. Vami poskytnuté informácie môžu byť zdieľané s našimi dodávateľmi, pôsobiacimi pod našim dohľadom a zachovávajúcimi primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií. Informácie môžu byť tiež poskytnuté štátnym regulačným orgánom, ak to vyžadujú právne predpisy. Viac informácii nájdete v našich “Hlavných zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky

  • Ak chcete získať informácie o grantoch na vzdelávanie alebo všeobecný výskum, kliknite sem.

NON_2019_0014_SK