Výskum a vývoj je jadrom všetkého, čo robíme. Nielenže je hnacím motorom našej práce dnes, ale tiež pripravuje pôdu pre to, čo budeme robiť v budúcnosti. Predovšetkým nám umožňuje vyvíjať inovatívne spôsoby liečby, ktoré pomáhajú miliónom ľudí. Preto sa pri našej práci zameriavame predovšetkým na to, aby sme inovatívnu vedu pretvárali na hodnotu pre pacientov v oblastiach, kde stále existujú nesplnené potreby liečby, v oblastiach, na ktoré sme odborníkmi. Spoločnosť Astellas verí, že práve inovácie môžu priniesť riešenie pre niektoré z najdôležitejších nenaplnených potrieb liečby.

Link for the submission portal to apply for grants to support independent Investigator led research: Astellas ISR Portal

NON_2019_0003_SK