Výskum a vývoj

Výskum a vývoj je jadrom všetkého, čo robíme. Nielenže je hnacím motorom našej práce v súčasnosti, rovnako však pripravuje pôdu pre to, čo budeme robiť v budúcnosti. Predovšetkým nám umožňuje vyvíjať inovatívne spôsoby liečby, ktoré pomáhajú miliónom ľudí. Preto sa pri našej práci zameriavame predovšetkým na to, aby sme inovatívnu vedu pretvárali na hodnotu pre pacientov v oblastiach, kde stále existujú nesplnené potreby liečby, v oblastiach, na ktoré sme odborníkmi. Spoločnosť Astellas verí, že práve inovácie môžu priniesť riešenia pre niektoré z najdôležitejších nenaplnených potrieb liečby.

NON_2022_0007_SK