Pre spoločnosť Astellas je spôsob, akým vykonávame našu činnosť, rovnako dôležitý ako výsledky, ktoré dosahujeme. Bezúhonnosť je základom dôvery, ktorú nám prejavujú zúčastnené strany. Naše neustále zlepšovanie a úspech závisia od toho, že každý jeden zamestnanec koná s najvyšším zmyslom pre etiku a bezúhonnosť, pričom myslí v prvom rade na pacientov.

Sme organizácia, ktorá verí, že pretváranie inovatívnej vedy na hodnotu pre pacientov na celom svete je našou hlavnou zodpovednosťou a že riešenie nesplnených potrieb liečby predstavuje výzvu a zároveň záväzok. Preto sa s odhodlaním riadime najvyššími štandardmi etiky a bezúhonnosti – zásadami, vďaka ktorým budeme spoločne napredovať rovnakým smerom a k dosahovaniu úspechov, ale tým správnym spôsobom.

Vážime si každého jedného z viac ako 16 000 zamestnancov, ktorí prispievajú k nášmu zlepšovaniu a úspechu v súlade s týmito zásadami etiky a bezúhonnosti, ktoré sú plne zakomponované do našej firemnej filozofie. Práve tieto zásady nás inšpirujú k tomu, aby sme sa dennodenne snažili naplniť naše ideály.

NON_2019_0003_SK