Pre spoločnosť Astellas je spôsob, akým vykonávame našu činnosť, rovnako dôležitý ako výsledky, ktoré dosahujeme. Naša bezúhonnosť je podstatou dôvery. ktorú do nás vkladajú všetky spolupracujúce strany. Naše neustále zlepšovanie a úspech závisia od toho, že každý zamestnanec koná s najvyšším zmyslom pre etiku a bezúhonnosť, pričom myslí v prvom rade na pacientov.

Sme organizácia, ktorá verí, že pretváranie inovatívnej vedy na hodnotu pre pacientov na celom svete je našou hlavnou zodpovednosťou a že naplňovanie chýbajúcich liečebných potrieb pre nás nie je len výzvou ale aj záväzkom. Preto sa s odhodlaním riadime najvyššími štandardmi etiky a bezúhonnosti – zásadami, s pomocou ktorých, budeme spoločne
napredovať  k dosahovaniu úspechov tým správnym spôsobom.

Vážime si každého z viac ako 16 000 zamestnancov, ktorí prispievajú k nášmu zlepšovaniu a úspechu v súlade s týmito zásadami etiky a bezúhonnosti, ktoré sú plne zakomponované do našej firemnej filozofie. Práve tieto zásady nás inšpirujú k tomu, aby sme sa dennodenne snažili naplniť naše ideály.

NON_2022_0007_SK