Spoločnosť Astellas zriadila samostatnú webovú lokalitu, na ktorej zverejňuje informácie získané vďaka klinickým skúšaniam, ktoré financuje. Vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej lokality je spoločnosť Astellas Pharma Global Development, Inc, americká pobočka spoločnosti Astellas Pharma Inc.

Táto webová lokalita poskytuje prístup k informáciám získaným v rámci klinických skúšaní financovaných spoločnosťou Astellas. Informácie, ktoré nájdete na tejto webovej lokalite, nie sú zverejňované s cieľom propagovať alebo robiť reklamu na produkty spoločnosti Astellas. Na tejto webovej lokalite môžu byť uvedené informácie a údaje o produktoch, ktoré ešte neboli preverené alebo schválené regulačnými úradmi.

Podrobné informácie nájdete v úplnom znení právneho vyhlásenia spoločnosti Astellas.

Ak ste si prečítali informácie o účele tejto webovej lokality, porozumeli im a ak súhlasíte s podmienkami uvedenými v právnom vyhlásení, začiarknite možnosť „Súhlasím“, aby ste mohli pokračovať ďalej. V opačnom prípade kliknite na možnosť „Nesúhlasím“ – nebudete však môcť pokračovať v prezeraní tejto webovej lokality.

NON_2019_0003_SK