Úvod

Tieto zásady používania súborov cookie (ďalej len „zásady“) vysvetľujú, ako spoločnosť Astellas (ďalej len „Astellas“, „my“, „náš“ alebo „nám“ vo všetkých pádoch a tvaroch) používa súbory cookie a podobné technológie na to, aby vás rozpoznala, keď navštívite našu webovú lokalitu a jej subdomény (ďalej len „webová lokalita“). Vysvetľujú, čo sú tieto technológie a prečo ich používame, ako aj vaše práva na kontrolu ich používania. Úplné podrobnosti o prevádzkovateľovi údajov webovej lokality, ako aj jeho kontaktné údaje, nájdete v Podmienkach používania webovej lokality.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej lokality. Majitelia webových lokalít vo veľkej miere používajú súbory cookie na zabezpečenie fungovania svojich webových lokalít alebo na ich efektívnejšie fungovanie, ako aj na poskytovanie informácií v prehľadoch.

 

Aké typy súborov cookie používame a prečo?

Používame obmedzené súbory cookie na účely uvedené v našom riešení na správu súborov cookie, ku ktorému môžete získať prístup kliknutím onetrust icon na červenú ikonu cookie alebo na príslušný odkaz na našej webovej lokalite. Niektoré súbory cookie sú potrebné z technických dôvodov na fungovanie našej webovej lokality a tento typ označujeme ako „nevyhnutne potrebné“ súbory cookie. Ostatné súbory cookie sú nepovinné a umožňujú nám sledovať záujmy našich používateľov a zamerať sa na ne s cieľom zlepšovať skúsenosti používateľov s používaním našej webovej lokality. Tretie strany môžu prostredníctvom našej webovej lokality používať súbory cookie na analytické a iné účely.

Konkrétne typy súborov cookie používaných prostredníctvom našej webovej lokality a účely, ktoré plnia, sú opísané v Centre preferencií súborov cookie v našom riešení na správu súborov cookie, do ktorého sa dostanete kliknutím na príslušný odkaz na našej webovej lokalite.

Nepovinné súbory cookie používame iba vtedy, ak nám na to v našom riešení na správu súborov cookie vopred udelíte výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať jednoducho tak, že navštívite centrum preferencií v našom riešení na správu súborov cookie (pozrite si ďalšiu časť). V prípade nevyhnutne potrebných súborov cookie, ktoré nemožno deaktivovať, pretože sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej lokality, vychádzame z nášho oprávneného záujmu prevádzkovať funkčne zabezpečenú webovú lokalitu.

 

Ako môžete kontrolovať súbory cookie?

Máte právo rozhodnúť sa, či prijmete alebo odmietnete niektoré alebo všetky súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť a udelený súhlas odvolať pomocou nášho riešenia na správu súborov cookie, ku ktorému máte prístup kliknutím na príslušný odkaz (zvyčajne dostupný úplne onetrust icon naspodku našej webovej lokality) alebo kliknutím na červenú ikonu onetrust icon cookie na našej webovej lokalite. Potom môžete svoje preferencie aktualizovať tak, že prepínačom aktivujete alebo deaktivujete jednotlivé kategórie nepovinných súborov cookie. Na to, aby sa vaše nastavenia prejavili, možno bude potrebné obnoviť stránku.

Takisto môžete nastaviť alebo zmeniť ovládacie prvky svojho webového prehliadača tak, aby prijímal alebo odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odmietnuť nevyhnutne potrebné súbory cookie na našej webovej lokalite v nastaveniach svojho prehliadača, našu webovú lokalitu budete môcť naďalej používať, no prístup k niektorým jej funkciám a častiam môže byť obmedzený. Keďže spôsoby, akými môžete odmietnuť súbory cookie prostredníctvom ovládacích prvkov webového prehliadača, sa v jednotlivých prehliadačoch líšia, ďalšie informácie nájdete v ponuke pomocníka svojho prehliadača.

Okrem toho vám väčšina reklamných sietí ponúka možnosť zakázať cielenú reklamu. Viac informácií nájdete na stránke http://www.aboutads.info/choices/ alebo http://www.youronlinechoices.com.

 

Ako dlho uchovávame súbory cookie?

Dĺžka uchovávania jednotlivých súborov cookie na našej webovej lokalite je uvedená v centre preferencií v našom riešení na spravovanie súborov cookie.

 

Medzinárodné prenosy údajov

K informáciám zaznamenaným v súboroch cookie je možné pristupovať aj z iných krajín ako krajiny vášho bydliska, konkrétne z krajín, do ktorých sa údaje prenášajú a kde sa spracúvajú. Astellas má po celom svete vrátane Japonska a Spojených štátov dátové centrá a servery, o prevádzku ktorých sa stará technický personál z rôznych krajín. Po celom svete pôsobia takisto spoločnosti našej skupiny a poskytovatelia služieb a partneri tretích strán. To znamená, že keď naše webové lokality používajú súbory cookie, môžeme ich spracúvať v ktorejkoľvek z týchto krajín, ktoré môžu mať zákony na ochranu údajov odlišné od zákonov vašej krajiny (a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať rovnakú mieru ochrany).

Preto sme prijali adekvátne bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžadujú, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmito zásadami. Tieto opatrenia zahŕňajú implementáciu štandardných zmluvných doložiek pre prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky spoločnosti skupiny chránili spracúvané osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Podobné adekvátne zmluvné opatrenia implementujeme aj vo vzťahoch s tretími stranami – poskytovateľmi služieb a partnermi.

Podrobnejšie informácie môžete získať na požiadanie, stačí sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov. Kontaktné údaje nájdete v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ nižšie.

 

Ako často budeme aktualizovať tieto zásady používania súborov cookie?

Tieto zásady používania súborov cookie môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny súborov cookie, ktoré používame, alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Preto tieto zásady používania súborov cookie pravidelne sledujte, aby ste boli informovaní o našom používaní súborov cookie a súvisiacich technológií.

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované v októbri 2022.

 

Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť si svoje práva na ochranu údajov

Ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv na ochranu údajov (napríklad na prístup k údajom, ich vymazanie, úpravu/opravu alebo aktualizáciu, vzniesť námietku, prípadne obmedziť spracúvanie alebo využiť právo na prenosnosť údajov, ak je to možné), použite tento odkaz. Astellas odpovedá na žiadosti jednotlivcov, ktorí si želajú uplatniť svoje práva na ochranu údajov, v súlade s príslušnými zákonmi. Viac podrobností nájdete v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov na našej webovej lokalite, ktoré si treba prečítať spolu s týmito zásadami používania súborov cookie.

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, vždy sa môžete obrátiť na pracovníka spoločnosti Astellas zodpovedného za ochranu údajov. Kontaktovať ho môžete na adrese [email protected]. Takisto môžete mať právo sťažovať sa na naše zhromažďovanie údajov a používanie súborov cookie úradu na ochranu údajov. Ak chcete zistiť viac, obráťte sa na úrad na ochranu údajov v krajine svojho bydliska.

 

NON_2022_0017_SK