Základom firemnej filozofie skupiny Astellas sú tri aspekty – zmysel existencie, poslanie a presvedčenia.

Zmysel existencie

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravia ľudí na celom svete tým, že prinášame inovatívne a spoľahlivé farmaceutické produkty

  • Pri bádaní a skúmaní potenciálu biologických vied sme odhodlaní zájsť ďalej ako všetci ostatní.
  • Neustále chceme čeliť novým výzvam a vytvárať inovatívne farmaceutické produkty.
  • Chceme prinášať kvalitné produkty spolu s presnými informáciami a udržať si neochvejnú dôveru našich zákazníkov.
  • Chceme podporovať zdravý životný štýl ľudí na celom svete.
  • Neustále chceme byť v celosvetovom meradle žiarivým príkladom vo farmaceutickej oblasti.

Poslanie

Trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty našej spoločnosti

  • Spoločnosť Astellas sa bude usilovať zvýšiť svoju hodnotu trvalo udržateľným spôsobom.
  • Spoločnosť Astellas sa bude snažiť, aby bola prvou voľbou pre všetky zainteresované strany – svojich zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a globálnu komunitu.
  • Spoločnosť Astellas sa bude usilovať získať dôveru všetkých zainteresovaných strán a zvyšovať tak svoju hodnotu.

Presvedčenia

Naše presvedčenia sú základom kódexu správania, ktorý neustále a za každých okolností rešpektujeme. Spoločnosť Astellas bude vždy skupinou ľudí, ktorí konajú v súlade s týmito presvedčeniami.

Vysoký zmysel pre etiku
Svoje obchodné aktivity budeme vždy viesť s maximálnym zameraním na dodržiavanie etických zásad.

Zameranie na zákazníka
Vždy sa budeme usilovať porozumieť potrebám zákazníkov a neustále budeme pracovať na tom, aby boli naši zákazníci vždy spokojní.

Kreativita
Nezaspíme na vavrínoch a vždy budeme hľadať inovatívne spôsoby, ktoré nám umožnia vytvárať nové hodnoty.

Dôraz na konkurencieschopnosť
Nezahľadíme sa do seba, ale budeme pokračovať v našom úsilí vytvárať lepšie hodnoty rýchlejším tempom.

 

Spoločnosť Astellas sľubuje, že si bude plniť svoje záväzky voči všetkým zainteresovaným stranám a že pri tom bude konať eticky a snažiť sa aktívne zverejňovať informácie.

MAT-SK-NON-2023-00008