Zlepšovanie života a zdravia ľudí na celom svete je spoločným cieľom, ktorý zdieľame s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s pacientmi. 
Spoločnosť Astellas Pharma Europe uznáva

  • zásadnú rolu pacientskych skupín a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri zlepšovaní a predlžovaní života pacientov,
  • právo pacientov konať vo svoj vlastný prospech a v prospech ostatných pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podporou skupín zameraných na ochranu záujmov pacientov a organizácií usilujúcich sa o zlepšenie starostlivosti o pacientov sa spoločnosť Astellas Pharma Europe podieľa na posilňovaní právomocí, ktorými môžu pacienti ovplyvniť pozitívne zmeny v zdravotníctve. 

Spoločnosť Astellas Pharma Europe intenzívne pracuje na udržaní najvyššej úrovne transparentnosti a integrity v rámci všetkej podpory a finančných prostriedkov, ktoré poskytuje.

Pre viac informácií nás, prosím,  kontaktujte tu.

NON_2019_0002_SK