Všetky vzťahy s našimi dodávateľmi podliehajú všeobecným nákupným podmienkam spoločnosti Astellas Europe.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom nižšie priloženého formulára.

Upozorňujeme, že otázky zaslané prostredníctvom tejto webovej stránky sú sledované iba v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00.

Upozornenie na spracovanie osobných údajov
Vami poskytnuté informácie môžu byť použité spoločnosťou Astellas, aby sme vám poskytovali služby, ktoré vás zaujímajú, a odpovedali na akékoľvek otázky, ktoré môžete poslať pomocou našej webovej stránky. Vami poskytnuté informácie môžu byť zdieľané s našimi dodávateľmi, pôsobiacimi pod našim dohľadom a zachovávajúcimi primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií. Informácie môžu byť tiež poskytnuté štátnym regulačným orgánom, ak to vyžadujú právne predpisy. Viac informácii nájdete v našich “Hlavných zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky

Kontaktný formulár

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

NON_2022_0006_SK