Astellas Pharma, s. r. o., je súčasťou celosvetovo pôsobiacej spoločnosti Astellas Pharma Inc., ktorá patrí medzi 20 popredných svetových farmaceutických korporácií. Astellas zamestnáva približne 15 000 ľudí na celom svete, ktorých poslaním je zlepšovanie života vďaka spoľahlivým a inovatívnym farmaceutickým produktom.

Astellas Pharma vznikla v roku 2005 fúziou spoločností Yamanouchi a Fujisawa. Obe tieto spoločnosti si počas svojho samostatného pôsobenia vybudovali vo vybraných terapeutických oblastiach skvelú povesť najmä vďaka vysokej kvalite, účinnosti a bezpečnosti svojich originálnych liečivých prípravkov, a svojím spojením tak vytvorili pevný základ pre spoločnosť s vysokou úrovňou výskumu a vývoja a trvalým rastom na svetovom farmaceutickpm trhu.

Medzi kľúčové terapeutické oblasti Astellas Europe patrí transplantológia, urológia a liečba infekčných ochorení. Astellas sa rovnako zaviazala k ďalšiemu rozvoju svojho portfólia, konkrétne v terapeutickej oblasti onkológie a s ňou súvisiacich dosiaľ nenaplnených potrieb.

Astellas Europe, s centrálou neďaleko Londýna, zamestnáva takmer 3 800 ľudí a popri 21 predajných sesterských spoločnostiach po celej Európe, štátoch CIS a v Južnej Afrike má tiež 14 európskych propagačných centier, tri výrobné závody a jedno stredisko pre výskum a vývoj (R&D).

Prostredníctvom spoločnosti Astellas Pharma International, príslušných držiteľov licencií a distribútorov, zodpovedá Astellas Pharma Europe tiež za predaj a rozširovanie svojich obchodných aktivít v dôležitých a rastúcich regiónoch na Blízkom východe a v Afrike.

Astellas Global Code of Conducts

Astellas Global Policies

MAT-SK-NON-2023-00008