Nazadnje posodobljeno: december 2019

Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenija ("Astellas") spoštuje vašo pravico do zasebnosti. To Obvestilo o zasebnosti vsebuje informacije o tem, kdo smo, kako zbiramo, delimo in uporabljamo vaše osebne podatke ter kako lahko uveljavljate svoje pravice do zasebnosti, ko dostopate do spletnih strani ali drugih spletnih virov (kot npr. mobilnih aplikacij, obrazci za spletno prijavo, e-pošte oz. drugih orodij ki jih lahko prenesete) s povezavo na to obvestilo. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o naši uporabi vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami. Podatki za stik so navedeni na koncu tega Obvestila o zasebnosti.

S čim se ukvarja družba Astellas?

Astellas Pharma je globalna farmacevtska družba, katere končna matična družba ima sedež v Tokiu na Japonskem. Naše poslanstvo je izboljševanje življenja bolnikov na naslednjih glavnih področjih: presajanje organov, urologija, onkologija, in protimikrobna zdravila.

Za več informacij o družbi Astellas si oglejte razdelek »O nas« na našem spletnem mestu na https://www.astellas.com/si/about/

Katere osebne podatke zbira Astellas in zakaj?

Osebni podatki, ki jih zbira Astellas na spletnih straneh in drugih spletnih digitalnih virih na splošno spadajo v naslednje kategorije:

 • Podatki, ki jih posredujete prostovoljno

Lahko vas prosimo, da določene podatke posredujete prostovoljno. Vrste podatkov, za katere vas prosimo, da jih posredujete, in razlogi, zaradi katerih vas prosimo, da jih posredujte, vključujejo:

Vrste osebnih podatkov Zakaj jih zbiramo
(a) Naziv
(b) Ime
(c) Priimek
(d) Naslov spletne pošte
(e) Poštno številko
(f) Telefonsko številko
Osebne podatke zbiramo za to, da bomo lahko odgovorili na vaša vprašanja ali poizvedbe, ali kot to zahteva posamezni digitalni vir. Če prejmemo vaše soglasje, bomo vaše osebne podatke obdelali, da bi vam prek e-pošte lahko redno pošiljali potrjena tržna sporočila in gradiva ter zlasti vabila na dogodke družbe Astellas ter potrjena promocijska in/ali nepromocijska gradiva za izdelke Astellas in/ali področja zdravljenja.

 

 • Podatki, ki jih posredujete s prijavnimi obrazci na našem spletnem mestu

 

Naše spletno mesto vključuje funkcionalnost spletnih obrazcev, ki zdravstvenim strokovnjakom ali organizacijam zdravstvenega varstva omogoča, da predložijo elektronske prijave za več posebnih vrst podpore za izobraževanje in/ali izboljšanje zdravstvenih storitev. Vrste podatkov, ki jih od vas zahtevamo, in razlogi za njihovo posredovanje vključujejo naslednje:

Vrste osebnih podatkov Zakaj jih zbiramo?
Podatki, ki jih posredujete v ustreznem prijavnem obrazcu, kot so podatki za stik, vaše strokovno in akademsko ozadje, podrobnosti o vaši zahtevi in podatki o morebitni predhodni podpori, ki vam je bila dodeljena. Za izvajanje postopka notranjega pregleda skladnosti in odobritve ter zagotovitev logistične podpore (kjer je to primerno), procesno ustreznih plačil (kjer je to primerno) in podpore, kar zadeva dokumente in razkrivanje informacij, v skladu z lokalnimi zahtevami in/ali notranjimi pravilniki družbe.

Če vas prosimo, da nam posredujete kakršne koli druge osebne podatke, ki niso opisani zgoraj, vam bodo osebni podatki, za katere vas prosimo, da jih posredujte, in razlogi, zaradi katerih vas prosimo, da jih posredujte, pojasnjeni takrat, ko bomo želeli zbrati vaše osebne podatke.

 • Podatki, ki jih zbiramo samodejno

Določene podatke lahko pridobimo tudi samodejno z vaše naprave. V nekaterih državah, vključno z državami v Evropskem gospodarskem prostoru, lahko ti podatki veljajo za osebne podatke skladno z veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo samodejno, lahko vključujejo podatke, kot so vaš IP-naslov, vrsta naprave, edinstvene številke za identifikacijo naprave, vrsta brskalnika, širša zemljepisna lokacija (npr. lokacija na ravni države ali mesta) in drugi tehnični podatki. Zbiramo lahko tudi podatke o tem, kakšna je bila interakcija vaše naprave z našim spletnim mestom, vključno s stranmi, do katerih ste dostopali, in povezavami, ki ste jih kliknili.

Ti podatki nam omogočajo, da bolje razumemo obiskovalce, ki obiščejo naše spletno mesto, od kod prihajajo in katere vsebine na našem spletnem mestu jih zanimajo. Te podatke uporabljamo za namene svoje interne analize in za izboljšanje kakovosti ter ustreznosti našega spletnega mesta za obiskovalce.

Nekatere od teh podatkov zbiramo s pomočjo piškotkov in podobne tehnologije sledenja, kot je nadalje pojasnjeno v razdelku z naslovom »Piškotki in podobna tehnologija sledenja«

 • Podatki, ki jih pridobimo od tretjih oseb

Občasno lahko vaše osebne podatke prejmemo od tretjih oseb, vendar le v primerih, ko smo preverili, da imajo te tretje osebe vaše soglasje za to ali pa jim je kako drugače zakonsko dovoljeno ali so vaše osebne podatke dolžne razkriti.

S kom Astellas deli moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo naslednjim kategorijam prejemnikov:

 • Našim družbam v skupini, zunanjim dobaviteljem in ponudnikom storitev ter partnerjem, ki nam zagotavljajo storitve obdelave podatkov ali kako drugače obdelujejo osebne podatke za namene, ki so opisani v tem Obvestilu o zasebnosti oziroma ki so vam sporočeni, ko zbiramo vaše osebne podatke. Seznam družb v skupini Astellas je dostopen na povezavi: https://www.astellas.com/si/worldwide

 • Kateremu koli pristojnemu organu kazenskega pregona, regulativnemu organu, vladni agenciji, sodišču ali drugi tretji osebi kadar menimo, da je razkritje potrebno (i) skladno z veljavnim zakonom ali predpisom, (ii) za uveljavitev, vzpostavitev ali zaščito naših pravnih pravic ali (iii) za zaščito vaših ključnih interesov ali ključnih interesov katere koli druge osebe.

 • Potencialnemu kupcu (in njegovim zastopnikom ter svetovalcem) v povezavi s katerim koli predlaganim nakupom, združitvijo ali prevzemom katerega koli dela naše družbe pod pogojem, da obvestimo kupca, da sme vaše osebne podatke uporabljati le za namene, razkrite v tem Obvestilu o zasebnosti.

 • Kateri koli drugi osebi z vašim soglasjem za razkritje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (samo za obiskovalce iz EGP)

Če ste obiskovalec iz Evropskega gospodarskega prostora, bo naša pravna podlaga za zbiranje in uporabo zgoraj opisanih osebnih podatkov odvisna od zadevnih osebnih podatkov in določenih okoliščin, v katerih jih zbiramo.

Vendar pa bomo običajno zbirali vaše osebne podatke le v primerih, ko imamo za to vaše soglasje, ko potrebujemo osebne podatke, da z vami sklenemo pogodbo ali ko je obdelava podatkov v naših legitimnih interesih in nad njimi ne prevladajo vaši interesi glede zaščite podatkov ali temeljne pravice in svoboščine. V nekaterih primerih smo lahko tudi pravno obvezani do zbiranja vaših osebnih podatkov ali kako drugače potrebujemo osebne podatke, da zaščitimo vaše ključne interese ali ključne interese druge osebe (npr. da obvestimo bolnike o mogočih neželenih učinkih, povezanih z zdravilom, ki ga jemljejo).

Če vas prosimo, da posredujete osebne podatke, da lahko izpolnite pravno zahtevo ali da stopimo z vami v stik, vam bomo to pojasnili ob primernem času in vam svetovali, ali je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno ali ne (ter vas poučili o mogočih posledicah, do katerih lahko pride, če svojih osebnih podatkov ne posredujete).

Če zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke na podlagi naših legitimnih interesov (ali interesov katere koli tretje osebe), vam bomo ob primernem času podrobno pojasnili, kakšni so ti legitimni interesi.

Če imate vprašanja o pravni podlagi, na osnovi katere zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke, ali o tem potrebujete dodatne informacije, stopite v stik z nami. Podatki za stik so navedeni v razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.

anchor-point

Piškotki in podobna tehnologija za sledenje

Piškotke in podobno tehnologijo za sledenje (v nadaljevanju skupno imenovano: »piškotki«) uporabljamo za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov. Za nadaljnje informacije o vrstah piškotkov, ki jih uporabljamo, ter o tem, zakaj in kako lahko upravljate piškotke, glejte naše >>Obvestilo o piškotkih<<.

Kako Astellas zagotavlja varnost mojih osebnih podatkov?

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo. Ukrepi, ki jih uporabljamo, so namenjeni zagotavljanju ravni varnosti, ki ustreza tveganju pri obdelavi vaših osebnih podatkov

Mednarodni prenosi podatkov

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo in obdelujejo tudi v državah, kjer ne prebivate. Te države imajo lahko v veljavi zakone o zaščiti podatkov, ki so drugačni od zakonov vaše države.

Naši strežniki se nahajajo v Združenem Kraljestvu naše družbe v skupini in tretji ponudniki storitev ter partnerji pa delujejo po vsem svetu. To pomeni, da lahko vaše osebne podatke po tem, ko jih zberemo, obdelamo v kateri koli od teh držav.

Vendar pa smo sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe, ki zahtevajo, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni skladno s tem Obvestilom o zasebnosti.

Hramba podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih zberemo, hranimo v primerih, ko imamo za takšno ravnanje stalno legitimno poslovno potrebo (na primer, da vam ponudimo storitev, ki ste jo zahtevali, oziroma da zagotovimo skladnost z veljavnimi pravnimi, davčnimi in računovodskimi zahtevami).

Če nimamo nobene legitimne poslovne potrebe po obdelavi vaših osebnih podatkov, jih bomo izbrisali ali anonimizirali; če to ni mogoče (na primer če so vaši osebni podatki shranjeni v varnostnih arhivih), bomo vaše osebne podatke varno shranili in preprečili kakršno koli nadaljnjo obdelavo, dokler izbris ni mogoč.

Vaše pravice do zaščite podatkov

Imate naslednje pravice do zaščite podatkov:

 • Če želite dostopati do vaših osebnih podatkov, jih popraviti, posodobiti ali zahtevati izbris, lahko to storite kadar koli tako, da stopite v stik z nami. Podatki za stik so navedeni v razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.

 • Če bivate na ozemlju Evropske unije, lahko tudi ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosite, naj omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, ali zahtevate prenosljivost vaših osebnih podatkov. Te pravice lahko uveljavite tako, da stopite v stik z nami. Podatki za stik so navedeni v razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.

 • Imate pravico, da se kadar koli odjavite od marketinških sporočil, ki vam jih pošljemo. To pravico lahko uveljavite tako, da kliknete povezavo »Odjava« ali »Preklic« v marketinških e-poštnih sporočilih, ki vam jih pošiljamo. Če se želite odjaviti od drugih oblik oglaševanja (kot sta poštno trženje in telefonska prodaja), stopite v stik z nami. Podatki za stik so navedeni v razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.

 • Če smo vaše osebne podatke zbrali in obdelali z vašim soglasjem, lahko prav tako kadar koli prekličete svoje soglasje. Preklic vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost kakršne koli obdelave, ki smo jo izvedli pred preklicem soglasja, prav tako pa ne bo vplival na obdelavo vaših osebnih podatkov, izvedeno na podlagi zakonitih razlogov za obdelavo, ki ne vključujejo soglasja.

 • Prav tako imate pravico, da se organu za zaščito podatkov pritožite glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov. Za več informacij se obrnite na svoj lokalni organ za zaščito podatkov. (Podatki za stik z organi za zaščito podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru, Švici in nekaterih neevropskih državah (vključno z ZDA in Kanado) so na voljo tukaj.

Odzovemo se na vse zahteve posameznikov, ki želijo uveljaviti svoje pravice do zaščite podatkov skladno z veljavnimi zakoni o zaščiti podatkov.

Uporaba tega spletišča s strani mladoletnih oseb

Naše spletne strani in spletne storitve niso namenjene osebam, mlajšim od 18 let.

Posodobitve tega Obvestila o zasebnosti

To Obvestilo o zasebnosti lahko občasno posodobimo kot odziv na spremembe v pravnem, tehničnem ali poslovnem razvoju. V primeru posodobitve Obvestila o zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da vas o tem obvestimo, skladno s pomembnostjo sprememb, ki jih izvedemo. Če in kjer to zahtevajo veljavni zakoni o zaščiti podatkov, bomo pridobili vaše soglasje glede kakršnih koli bistvenih sprememb Obvestila o zasebnosti.

Z Datumom zadnje posodobitve tega Obvestila o zasebnosti se lahko seznanite, če preverite datum »Nazadnje posodobljeno«, ki je prikazan na vrhu tega Obvestila o zasebnosti.

anchor-point

Kako stopiti v stik z nami?

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o naši uporabi vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami z uporabo naslednjih podatkov za stik: [email protected]

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenija.

NON_2022_0030_AB