neuron-header.jpeg

 

 

White Paper

Detta nordiska Menopause White Paper är samlar och ger en översikt över aktuell kunskap, data och initiativ om klimakteriet i Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge). Målsättningen är att identifiera luckor och sätta fokus på möjligheter, utmaningar och behov som kan bidra till att inspirera och initiera samhälleliga och politiska handlingar.

 

Läs hela rapporten.

 

 

 

Om klimakteriet 
Klimakteriet, som även kallas övergångsåldern eller menopausen, är en naturlig fas i kvinnors liv då hormonnivåerna börjar sjunka och menstruationen så småningom upphör. De flesta kvinnor får sin sista mens någon gång mellan 45 och 55 års ålder, och när det gått 12 månader efter den sista mensen anses man ha nått menopausen1-3. Den genomsnittliga åldern för menopaus är 51 år2. Begreppet "klimakteriet", eller övergångsåldern, innefattar tiden före, under och efter menopaus4.

 

Klimakteriet påverkar olika kvinnor på olika sätt
I Sverige finns det över 1 miljon kvinnor i åldersgruppen 40–65 år5. Varje kvinna är unik och klimakteriet kan ge olika symtom hos olika kvinnor. Dessutom finns det många olika faktorer som påverkar hur symtomen upplevs. Det kan till exempel handla om olika medicinska tillstånd, etnicitet och psykisk hälsa6,7.

 

Värmevallningar eller nattsvettningar (vasomotoriska symtom)
Upp till 80 % av alla kvinnor får någon typ av vasomotoriska symtom (VMS), vilket är den medicinska termen för värmevallningar och nattsvettningar som kan uppstå under klimakteriet7-9.

En värmevallning är en plötslig, intensiv värmekänsla i ansiktet och över halsen och bröstet som kan åtföljas av svettning, hudrodnad, frossa och palpitationer (hjärtklappning)8.

Nattsvettningar är värmevallningar som uppstår när du sover8.

Läs mer om VMS: om VMS (vadärvms.se)

 

Andra symtom
Andra vanliga symtom vid klimakteriet är till exempel sömnstörningar, migrän, humörsvängningar, hjärndimma (problem med minnet eller koncentrationssvårigheter) och olika fysiska förändringar, som förändrad ämnesomsättning och viktuppgång, ledvärk och förändringar i hud och hår7.

Tala med din läkare om du besväras av klimakterierelaterade symtom.

 

Astellas bidrag
Astellas tillhandahåller information om klimakteriet och menopaus för kvinnor som besväras av klimakteriesymtom.

 

Referenser:
1. Santoro NF. Menopause. I: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.

2. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Hämtad 7 juli 2023.

3. WHO, World Health Organization. Menopause. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between%20,natural%20part%20of%20biological%20ageing. Hämtad 2023-11-22

4. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/

5. www.nordicstatistics.org

6. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.

7. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215

8. Thurston RC. Vasomotor symptoms. I: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.

9. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.

MAT-SE-NON-2024-00062