Fruktbara forskningsmiljöer, gemensamma framsteg

Astellas har som målsättning att investera minst 17 procent av sin årliga omsättning i forskning. Och vi väljer att forska om just de sjukdomar som det är svårast att utveckla läkemedel mot och där behandling saknas idag.

Våra egna laboratorier lockar forskarsamfundets elit. Men några utmaningar är så stora att ett företag inte kan klara dem på egen hand. Astellas ingår löpande partnerskap där forskargrupper kombinerar discipliner som genetik, molekylärbiologi, farmakologi, statistik och datavetenskap för att hitta svar.

Tillsammans försöker vi omsätta ny kunskap i värdefulla läkemedel. Målet är svårt att nå, men ömsesidig öppenhet och en vilja att dela data gör det möjligt att påskynda biofarmaceutisk innovation och utveckling.

Sjuka människor och deras närstående har just nu svåra dagar. Vi arbetar för att deras morgondag ska bli bättre.

Forskning och utveckling

Etik i forskningen
Att leva upp till de högsta kraven på vetenskaplig integritet är avgörande för oss. Alla resultat ska rapporteras oavsett utfall och våra protokoll och rådata finns bland annat på den fristående plattformen clinicalstudydatarequest.com.

anchor-point


Djurskydd i laboratoriet
Astellas följer de senaste och mest omfattande riktlinjerna för skydd av försöksdjur. Men vi går längre i vår strävan att nå den högsta bioetiska standarden. Våra laboratorier är ackrediterade av den internationella organisationen AAALAC[1], som utvärderar laboratoriedjurs välbefinnande efter standards som ofta ställer högre krav än lagstiftningen,
Socialt ansvar
Tropiska parasitsjukdomar är vanliga i utvecklingsländer. Men ofta finns det ingen behandling eftersom det är svårt att få forskningsinvesteringar till u-landsmedicin att betala sig. Astellas tar ansvar för att förbättra folkhälsan i tredje världen och forskar bland annat om följande utbredda sjukdomar:

  • sömnsjuka
  • denguefeber
  • snäckfeber.

Läs mer om våra insatser i tredje världen klicka på Fistula story

anchor-point

[1] The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International

NON_2022_0006_SE