I framkant av sjukvårdsutvecklingen
för att omvandla innovativ vetenskap till värde för patienterna

Omvandla förändring till möjligheter

Skapa innovativa nya läkemedel och medicinska lösningar genom att utnyttja våra kärnkompetenser

Mer än GCL*

Undersöka affärsmöjligheter från olika perspektiv och omfamna förändring

*GCL: Global Category Leader

Vision & Strategy

Innovativa medicinska lösningar genom att kombinera en mängd olika interna och externa sjukvårdskompetenser

Fokusområden

Med tanke på den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn behöver Astellas på ett mer flexibelt och effektivt sätt än tidigare identifiera affärsmöjligheter för att uppnå fortsatt tillväxt. Vi kommer att definiera våra fokusområden genom att komplettera vår traditionella syn på terapiområden med fler perspektiv. Vi kommer att ta hänsyn till nya tekniker och behandlingsmetoder, produktutvecklingspotential och nya kommersialiseringsmöjligheter, marknadstrender och förändringar av lagar och förordningar inom läkemedelsområdet. Vårt mål är att identifiera områden där det finns otillfredsställda medicinska behov och hitta nya affärsmöjligheter.

NON_2022_0007_SE