Astellas urologimedicin idag
Astellas erbjuder medicinsk behandling av överaktiv blåsa (ÖAB).
För mer information om våra läkemedel, gå in på Fass.se

uro-1.png

Patienten i centrum
Patienter med en godartad urologisk sjukdom har behov som läkemedel inte kan tillgodose. Jämsides med våra läkemedel erbjuder vi därför

  • appen UroLog, med vilken patienterna kan övervaka sina toalettvanor och andra icke-medicinska parametrar för att öka möjligheten att hantera sjukdomen.
  • webbplatsen www.blåsan.se, där patienterna genom fakta, video och självtester får inspiration att återvinna förlorad livskvalitet.

 

Läs mer om våra terapiområden:

NON_2019_0011-NC   12/2019