Astellas transplantationsmedicin idag
Astellas erbjuder ett immunhämmande läkemedel som hindrar kroppen från att stöta bort det nya organet t.ex. efter en lever- eller njurtransplantation.
För mer information om våra läkemedel, gå in på Fass.se

trans-1.png

 

Läs mer om våra terapiområden:

NON_2022_0008_SE