Astellas infektionsläkemedel idag
Astellas erbjuder ett läkemedel mot allvarliga jästsvampinfektioner och ett smalspektrumantibiotika riktat mot bakterien Clostridium difficile.
För mer information om våra läkemedel, gå in på Fass.se

svampe.png

Läs mer om våra terapiområden:

NON_2019_0011-NC   12/2019