I bipacksedeln kan du läsa om vilka biverkningar ditt läkemedel kan ha. Men vad upplever du?

Alla läkemedel har biverkningar, men man kan inte i förväg veta hur mycket eller hur lite man kommer att märka av dem. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om det är något du undrar över eller om något känns fel.

Läkaren kan förklara och ge dig råd om behandlingen. Om du behandlas med ett läkemedel från Astellas och har en allmän fråga om det, är du välkommen att kontakta oss.

bivik.png

Det är inte krångligt att rapportera en biverkning. Du har följande alternativ:

• Din läkare kan göra det.
• Du kan göra det själv här: Länk
• Du kan kontakta Astellas och be oss att göra det.

Alla patientuppgifter skyddas och är anonyma.

NON_2022_0008_SE