På Astellas arbetar vi efter en ideologi som vi kallar CHANGING TOMORROW™. Den är hjärtat i allt vi gör och kännetecknar vår verksamhet, vår forskning, vår kultur och våra medarbetare.

Drivkraften bakom banbrytande medicinsk forskning är att göra det omöjliga möjligt. Sjuka människor hoppas på en bättre morgondag och det är den dagen vi försöker bana väg för. Vi vill göra skillnad för dem som kämpar mot cancer, för dem med livshotande infektioner, för dem som behöver en organtransplantation för att överleva och för många andra som behöver bättre behandlingsalternativ.

Vi arbetar för en bättre morgondag i forskningen. Läs mer här Forskning

Vi arbetar för en bättre morgondag i det samhälle som vi är en del av. Läs mer här FN:s globala mål

NON_2022_0007_SE