Om Astellas
Hur kan vi – som enskilda medarbetare och som företag – bidra så mycket som möjligt till en bättre framtid? Detta är en kärnfråga för hela organisationen. Vårt fokus är att förbättra patienters liv med innovativa och tillförlitliga läkemedel. Men vår vision är bred och vi stödjer framsteg varhelst vi kan.

Jämställdhet och mångfald
Alla medarbetare ska oavsett kön och etnicitet ha möjlighet att växa hos oss. Vår jämställdhetsstategi har bland annat medfört att 49,2 procent av våra chefer i region Established Martekts idag är kvinnor.

Hållbarhet och grön energi
Vår miljöstrategi har lett till att vi idag förbrukar mindre energi, mindre vatten och släpper ut mindre koldioxid. Sedan 2005 har vi t.ex. minskat våra koldioxidsutsläpp med 30,8 %.

Transparens
Vi värnar om den gemenskap av patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och den breda allmänhet som vi är en del av. Alla ska kunna ha förtroende för oss. Vi lägger ut rådata från våra kliniska studier på den fristående plattformen clinicalstudydatarequest.com och offentliggör alla samarbetsavtal med hälso- och sjukvårdspersonal och patientorganisationer.

Hjälp till resurssvaga patienter
Alla patienter bör ha tillgång till den hjälp de behöver. Vi forskar om förbisedda tropiska sjukdomar och stöder projekt som förbättrar tillgången till hälsa i utvecklingsländer.
FN:s globala mål
Fistulastory

Astellas Nordic Locations

Om Astellas i Norden

  • Vi marknadsför receptbelagda läkemedel i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.
  • Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi.
  • Vi har ett tätt samarbete med specialist- och allmänläkare, sjukhus, apotek och patientföreningar.
  • Vi år drygt 125 medarbetare.
  • Vårt nordiska kontor ligger i Köpenhamn.

 

NON_2022_0007_SE