Lagstiftningen sätter gränser utifrån. Etik sätter gränser inifrån. Astellas vill leva upp till de högst ställda förväntningarna, både juridiskt och företagsetiskt. Vi har därför gått igenom företagets många verksamheter och tagit fram en rad riktlinjer för att säkerställa ansvarstagande och bra metoder i allt som vi gör.

Vår Code of Conduct fastställer internationella riktlinjer för våra medarbetare samt de minimikrav som vi ställer på våra leverantörer vad gäller sociala, etiska och miljömässiga förhållanden. Vi följer också branschens egna etiska riktlinjer.

Läs mer om * Astellas Group Code of Conduct (pdf 4.9MB)

Vi respekterar våra medarbetares rättigheter, hälsa, säkerhet och utveckling och är medlem i FN-projektet Global Compact som hjälper företag att förena företagens strategier och agerande med principer om mänskliga rättigheter, miljöskydd och antikorruption.

Astellas har nolltolerans mot tvångsarbete och barnarbete och har undertecknat Modern Slavery Act, som förpliktar oss att säkerställa mänskliga rättigheter genom hela leverantörskedjan.

Du kan läsa om UN Global Compact här Länk

Läs mer om Modern Slavery Act Länk

NON_2022_0007_SE