Informații despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Ultima actualizare: 2022

Astellas Pharma este o companie farmaceutică globală, a cărei societate-mamă are sediul în Tokyo, Japonia.Misiunea noastră este de a îmbunătăți viețile pacienților în următoarele domenii-cheie: transplant, urologie, oncologie, și boli antiinfecțioase.Pentru mai multe informații despre Astellas, vă rugăm să consultați secțiunea „Despre” a website-ului nostru, la: https://www.astellas.com/ro/about/.

Astellas Pharma S.R.L. („Astellas”) respectă dreptul dvs. la confidențialitate. Acest Aviz privind confidențialitatea explică cine suntem, cum colectăm, cum transmitem și cum utilizăm datele cu caracter personal referitoare la dvs., și cum vă puteți exercita drepturile în legătură cu confidențialitatea. Dacă aveți întrebări sau preocupări în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile – inclusiv dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în modul descris aici – vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile furnizate în partea de jos a acestui Aviz privind confidențialitatea.

Operatorul de date pentru datele dvs. cu caracter personal este Astellas Pharma S.R.L. din Complexul One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, et.12, sector 1, București, România.

Ce date cu caracter personal colectează Astellas, și de ce?

Colectăm date referitoare la dvs. din diverse surse, inclusiv direct de la dvs. și din: documente sau formulare pe care le furnizați dvs. pentru a participa la inițiativele sponsorizate sau susținute de Astellas, de exemplu, la activitățile de cercetare și dezvoltare clinică sponsorizate de Astellas, sau în alte contexte; din surse disponibile public; din CV-uri; din baze de date online, din alte baze de date și de pe website-uri, care pot fi gestionate de terți în numele nostru.

Astellas colectează și utilizează următoarele categorii de date cu caracter personal în scopurile descrise mai jos:

  • detalii personale, cum sunt numele, vârsta, sexul și detaliile dvs. de contact;

  • detalii profesionale, cum sunt locul de muncă, denumirea postului, specialitatea medicală în care activați, calificările dvs. profesionale și activitățile științifice (de exemplu, experiența anterioară în domeniul studiilor clinice, participarea la studii de cercetare încheiate sau aflate în desfășurare, organizate de Astellas și de alte companii), publicarea de cercetări și articole academice sau științifice, calitatea de membru în asociații și consilii; și

  • detalii despre interacțiunea cu noi, de exemplu, ce tipuri de reuniuni am organizat, subiectele discutate, gradul dvs. de cunoaștere și întrebările pe care le-ați avut cu privire la activitatea și produsele noastre, ce tipuri de materiale v-am prezentat și feedback-ul dvs., dacă a existat, precum și opiniile și rutinele dvs. de prescriere, rutinele privind pacienții și diagnosticele, și informații similare.

Prelucrăm aceste date în bazele noastre de date despre clienți, în scopul de a gestiona relația cu dvs., inclusiv pentru a planifica potențialele colaborări, contacte, vizite și reuniuni; pentru a ajuta la evaluarea informațiilor pe care vi le furnizăm și a ne asigura că acestea sunt relevante în raport cu cunoștințele, interesele și preferințele dvs.; și pentru a înțelege abordarea dvs. științifico-terapeutică și gradul de satisfacție față de produsele Astellas.

Cu cine partajează Astellas datele mele cu caracter personal?

Divulgăm datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  • societățile membre ale grupului nostru, furnizori de servicii terți și parteneri care prestează pentru noi servicii de prelucrare a datelor, sau care prelucrează în alte condiții date cu caracter personal, în scopurile descrise în Avizul de confidențialitate sau în scopurile care vă sunt prezentate atunci când colectăm datele dvs. cu caracter personal. Lista cu membrii actuali ai grupului nostru este disponibilă aici https://www.astellas.com/ro/worldwide;

  • orice organism de aplicare a legii competent, orice agenție de reglementare sau guvernamentală, orice instanță sau altă terță parte atunci când considerăm că divulgarea este necesară (i) în temeiul legislației sau reglementărilor aplicabile, (ii) pentru a ne exercita, a ne afirma sau a ne apăra drepturile legale, sau (iii) pentru a proteja interesele dvs. vitale sau interesele oricărei alte persoane;

  • un potențial cumpărător (și mandatarii și consilierii acestuia) în legătură cu orice propunere de cumpărare, fuziune sau achiziție a oricărei componente a societății noastre, cu condiția ca noi să îl informăm pe cumpărător că acesta trebuie să utilizeze datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopurile divulgate în acest Aviz privind confidențialitatea;

  • orice altă persoană, dacă dvs. consimțiți la divulgare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (numai pentru profesioniștii din domeniul sănătății aflați în SEE)

Dacă sunteți un profesionist din domeniul sănătății din Spațiul Economic European, temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal descrise mai sus este interesul nostru legitim de a menține relația cu dvs.Dacă aveți întrebări cu privire la acest temei juridic, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact furnizate în partea de jos a acestui Aviz privind confidențialitatea.

Ce măsuri ia Astellas pentru a păstra securitatea datelor mele cu caracter personal?

Utilizăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le colectăm și le prelucrăm.Măsurile pe care le utilizăm au rolul de a oferi un nivel de securitate proporțional cu riscul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Transferurile internaționale de date

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate în alte țări decât cea în care locuiți dvs.Este posibil ca aceste țări să aibă legi privind protecția datelor diferite de legile din țara dvs. (iar în unele cazuri este posibil ca legislația să nu asigure același nivel de protecție).

În mod specific, serverele pe care le utilizăm pentru a găzdui datele dvs. cu caracter personal, se află în USA, iar societățile din grupul nostru și furnizorii de servicii terți și partenerii desfășoară activități în jurul lumii. Acest lucru înseamnă că, atunci când colectăm datele dvs. cu caracter personal, le putem prelucra în oricare dintre aceste țări.

Totuși, am luat măsuri de protecție corespunzătoare pentru a impune ca datele dvs. cu caracter personal să rămână protejate în conformitate cu prezentul Aviz privind confidențialitatea. Acestea includ implementarea clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene în cazul transferurilor de date cu caracter personal între societățile din grupul nostru, care impun tuturor societăților din grup să protejeze datele cu caracter personal pe care le prelucrează din SEE în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor.

Clauzele noastre contractuale standard pot fi furnizate la cerere.Am implementat măsuri de protecție adecvate similare împreună cu furnizorii noștri de servicii terți și cu partenerii noștri, iar la cerere pot fi furnizate detalii suplimentare.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. atunci când există o necesitate de afaceri legitimă și durabilă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile).

Atunci când nu există o necesitate de afaceri legitimă și durabilă care să justifice prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fie le vom șterge, fie le vom anonimiza, fie, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, din cauză că datele dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhive de rezervă), vom stoca datele dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și le vom izola de alte operațiuni de prelucrare până când devine posibilă ștergerea.

Drepturile dvs. privind protecția datelor

Aveți următoarele drepturi privind protecția datelor:

• Dacă vreți să solicitați accesul, corectarea, actualizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, puteți proceda astfel în orice moment, luând legătura cu noi prin detaliile de contact furnizate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.

• În plus, dacă sunteți rezident în Spațiul Economic European, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau puteți solicita portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vă puteți exercita aceste drepturi, luând legătura cu noi prin detaliile de contact furnizate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.

• Aveți dreptul de a sesiza o autoritate pentru protecția datelor în legătură cu colectarea și utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea pentru protecția datelor de la nivel local. (Detaliile de contact ale autorităților pentru protecția datelor din Spațiul Economic European, Elveția și anumite țări din afara Europei (inclusiv S.U.A. și Canada) sunt disponibile http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

Răspundem la toate solicitările primite din partea persoanelor fizice care doresc să își exercite drepturile privind protecția datelor în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Actualizările acestui Aviz privind confidențialitatea

Putem modifica periodic acest Aviz privind confidențialitatea, ca reacție la modificările survenite în cadrul juridic, tehnic sau de afaceri. Atunci când ne actualizăm Avizul privind confidențialitatea, vom lua măsuri corespunzătoare pentru a vă informa, proporționale cu semnificația modificărilor efectuate.

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți orice întrebare sau preocupare în legătură cu utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să luați legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor,mentionand numarul de referinta de mai sus siutilizând detaliile următoare: [email protected].

MAT-RO-NON-2022-00002