Zasadnicza strategia badań i rozwoju

Astellas wyznacza cele w zakresie badań i rozwoju (R&D) uwzględniając wiele różnych perspektyw i stosując metodę Obszarów Tematycznych  pracuje nad tworzeniem innowacyjnych leków dla rozwiązywania ważnych, niezaspokojonych potrzeb medycznych, kierując się przy tym koncepcją: Najlepsza Nauka, Najlepsze Talenty (optymalny personel) i Najlepsze Miejsce (optymalne środowisko).
Na wczesnym etapie ustalamy priorytetowe potrzeby naszych kandydatów w zakresie rozwoju i optymalnie rozdysponowujemy środki w sposób odpowiadający takim priorytetom. Wspomniane starania przyniosły już rezultaty w postaci skrócenia czasu potrzebnego na prace badawczo-rozwojowe i poprawę efektywności po względem kosztów.
Na późniejszym etapie rozwoju, alokujemy duże środki w zakresie zarządzania na realizację sześciu zasadniczych projektów po zweryfikowaniu koncepcji (post-POC)* . Za cel przyjmujemy ustalenie terapeutycznego potencjału takich projektów w fazie rozwoju.

Marzec 2022_NON_2022_0013_PL