Astellas har løpende samarbeide med helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient / interesseorganisasjoner. Vi verdsetter denne faglige dialogen som er essensiell i utviklingen av medisiner med pasientens behov i sentrum.

Vårt samarbeide foregår åpent og i henhold til de regler som tar høyde for alle aspekter av forholdet mellom oss og våre samarbeidspartnere.

På europeisk nivå er Astellas medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), en non-profit paraplyorganisasjon som samler og representerer et bredt spekter av aktører i legemiddelindustrien i Europa. I Norge er vi medlemmer av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og dermed underlagt legemiddelindustriens etiske regelverk som blant annet forplikter oss til å publisere samarbeidene vi har med helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient/interesseorganisasjoner for å sikre åpenhet og transparens rundt vårt samarbeide.

 

Helsepersonell- og organisasjoner

I 2013 vedtok EFPIA en ny etisk kode som innebærer at verdioverføringer i form av for eksempel konsulenthonorarer fra legemiddelfirmaer til helsepersonell eller helseorganisasjoner vil bli offentliggjort. Dette initiativet gjelder i hele Europa og dermed også i Norge. Rapporteringen skjer årlig og ble gjennomført for første gang i 2016, basert på utbetalinger i 2015.

Oversikt over Astellas samarbeid med helsepersonell- og organisasjoner publiseres her.

 

Pasient- og interesseorganisasjoner

Oversikt over Astellas samarbeide med pasient- og interesseorganisasjoner finner du her.

 

 

 

NON_2022_0006_NO