Fruktbare forskningsmiljøer, felles fremskritt

Astellas har som målsetting å investere mindst 17 % av den årlige omsetningen i forskning. Og vi velger å forske nettopp på de sykdommene som det er vanskeligst å utvikle medisin mot, og hvor pasientene savner en behandling.

Våre egne laboratorier kan tiltrekke seg eliten fra det globale forskersamfunnet. Men noen utfordringer er så store at et selskap ikke kan takle dem alene. Astellas inngår fortløpende i partnerskap der forskergrupper kombinerer disipliner som genetikk, molekylærbiologi, farmakologi, statistikk og informasjonsteknologi for å finne svar.

Sammen forsøker vi å forvandle ny kunnskap til verdifulle legemidler. Målet er vanskelig å nå. Men gjensidig åpenhet og viljen til å delta gjør det mulig å akselerere biofarmasøytisk innovasjon og utvikling.

Syke mennesker og deres pårørende har tunge dager – akkurat nå. Vi arbeider for at deres morgen skal bli bedre.

Forskning og utvikling

Etikk i forskningen

Det er avgjørende for oss at vi lever opp til de høyeste kravene til vitenskapelig integritet. Alle resultater skal rapporteres uansett utfall, og våre protokoller og rådata finnes bl.a. på den uavhengige plattformen clinicalstudydatarequest.com.

Dyrevelferd i laboratoriet

anchor-point

Astellas overholder de nyeste og mest omfattende internasjonale retningslinjene for beskyttelse av forsøksdyr. Vi går imidlertid enda lenger i vår streben etter å nå den høyeste bioetiske standarden. Våre laboratorier er akkreditert av den internasjonale organisasjonen AAALAC[1], som evaluerer velferd hos laboratoriedyr etter standarder som ofte overgår lovens krav.

Sosialt ansvar

Befolkningen i u-land lider ofte av tropiske parasittsykdommer. Men de mangler behandling fordi det er vanskelig å gjøre lønnsomme forskningsinvesteringer i u-landsmedisin. Astellas tar ansvar for å forbedre folkehelsen i den tredje verden og forsker på legemidler mot utbredte sykdommer som:

  • sovesyke
  • denguefeber-virus
  • sneglefeber

Les mer om vår innsats i den tredje verden klikk Fistula story

anchor-point

[1] The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International

NON_2022_0003_NO