I forkant av utviklingen i helsevesenet
for å forvandle innovativ vitenskap til verdi for pasientene

Forvandle forandring til muligheter

Skape innovative nye legemidler og medisinske løsninger ved å utnytte vår kjernekompetanse

Mer enn GCL*

Undersøke forretningsmuligheter fra ulike perspektiver og omfavne forandring
*GCL: Global Category Leader

Visjon og strategi

Innovative medisinske løsninger ved å kombinere ulik intern og ekstern kompetanse innen helsetjenester

Fokusområder
Den raske utviklingen innen helse- og omsorgssektoren gjør det nødvendig for Astellas å identifisere forretningsmuligheter på en mer fleksibel og effektiv måte enn før, for å oppnå fortsatt vekst. Vi kommer til å definere fokusområdene våre ved å supplere vårt tradisjonelle syn på behandlingsområder med flere perspektiver. Vi kommer til å ta hensyn til ny teknologi og nye behandlingsmetoder, til produktutviklingspotensialer, nye kommersialiseringsmuligheter og markedstrender samt endringer i lover og forskrifter innen legemiddelområdet. Vårt mål er å identifisere områder der det finnes uoppfylte medisinske behov, og finne nye forretningsmuligheter.

NON_2022_0004_NO