Astellas urologi i dag
Astellas tilbyr medisinsk behandling av overaktiv blære (OAB) og av forstørret prostata. Lenker til pakningsvedlegg

Astellas urologi i morgen
Forskning på godartet urologi redder ikke liv – men den redder livskvalitet. Vi forsker bl.a. på eldre menneskers tolerabilitet av urologiske legemidler, og på hvordan den medisinske behandlingen best mulig kan støttes av en ikke-farmakologisk innsats.

Urologi

Pasienten i sentrum
En pasient med godartet urologisk lidelse har behov som ikke kan dekkes kun ved hjelp av legemidler. I tillegg til medisinene tilbyr vi derfor:

  • websitet www.blaeren.no hvor pasientene gjennom kunnskap, video og egentester får inspirasjon til å gjenvinne tapt livskvalitet

Lær mer om våre terapiområder:

NON_2022_0005_NO