Astellas transplantasjon i dag
Astellas tilbyr immundempende medisin som hjelper kroppen med ikke å avstøte et nytt organ etter f.eks. en lever- eller nyretransplantasjon.
Lenke til pakningsvedlegg

Transplantasjon

Lær mer om våre terapiområder:

NON_2022_0005_NO