Astellas infeksjonsmidler i dag
Astellas tilbyr et middel mot alvorlige gjærsoppinfeksjoner og et smalspektret antibiotikum rettet mot bakterien Clostridium difficile.
Lenke til pakningsvedlegg

Transplantasjon

Lær mer om våre terapiområder:

NON_2019_0002_NO