I pakningsvedlegget kan du lese om bivirkninger av legemiddelet du har fått. Men hva opplever du?

Alle legemidler har bivirkninger. Men det er umulig å vite på forhånd hvor mye eller lite man vil merke til dem. Snakk med lege, sykepleier eller apotek hvis du lurer på noe, eller hvis noe føles feil.

Din egen lege kan forklare og gi råd om behandlingen din. Har du et generelt spørsmål angående Astellas-medisinen din, er du velkommen til å kontakte oss.

biv.png

Det er ikke vanskelig å melde fra om en bivirkning. Du har følgende muligheter:

  • Din egen lege kan gjøre det.
  • Du kan selv gjøre det her: Lenke
  • Du kan kontakte Astellas og be oss om å gjøre det.

Alle pasientdata blir beskyttet av anonymisering.

NON_2022_0005_NO