I Astellas arbeider vi ut fra en ideologi vi kaller CHANGING TOMORROW™. Den er hjertet i alt vi gjør og kjennetegner virksomheten vår, forskningen, kulturen og alle medarbeiderne våre.

Drivkraften bak banebrytende medisinsk forskning er å gjøre det umulige mulig. Syke mennesker håper på en bedre morgendag, og den dagen prøver vi å bane veien for. Vi vil gjøre en forskjell for dem som kjemper mot kreft, for dem med livstruende infeksjoner, for dem som må få transplantert et organ for å overleve og for mange andre som har behov for bedre behandlingsmuligheter.

Vi arbeider for en bedre morgendag i forskningen. Les mer her Forskning

Vi arbeider for en bedre morgendag i samfunnet vi lever i. Les mer her FNs bærekraftsmål

NON_2022_0004_NO