Astellas selskapsfilosofi består av tre deler: raison d’être, misjon og våre ledestjerner.

Raison d’être

Bidra til bedre helse for mennesker over hele verden ved å tilby innovative og pålitelige legemidler.

  • Gå lengre enn andre når det gjelder å utforske og utnytte potensialet innen livsvitenskap.
  • Fortsette å ta tak i nye utfordringer og skape innovative legemiddelprodukter.
  • Levere kvalitetsprodukter sammen med korrekt informasjon og opprettholde en solid troverdighet hos kundene.
  • Bidra til en sunn tilværelse for mennesker over hele verden.
  • Fortsette å utmerke oss på det globale legemiddelmarkedet.

Misjon

Bærekraftig økning av markedsverdien

  • Astellas skal arbeide for å øke markedsverdien vår på en bærekraftig måte.
  • Vi skal arbeide for å være førstevalget for interessentene våre, inklusive kunder, aksjeeiere, ansatte og samfunnet under ett.
  • Vi skal arbeide for å vinne tilliten til samtlige interessenter og dermed utvide vår markedsverdi.

Ledestjerner

Våre ledestjerner er de etiske retningslinjene som vi følger til enhver tid. Astellas kommer alltid til å bestå av mennesker som handler i henhold til disse overbevisningene.

Utpreget følelse for etikk
Vi kommer alltid til å drive vår virksomhet ut fra strenge etiske krav.

Kundefokus
Vi kommer alltid til å etterstrebe å forstå kundenes behov, og kundetilfredshet kommer alltid til å være et viktig anliggende for oss.

Kreativitet
Vi kommer aldri til å si oss fornøyde, men vil arbeide kontinuerlig med innovasjon for å skape nye verdier.

Konkurransekraft
Vi kommer alltid til å ha fokus på omverdenen, slik at vi kan fortsette å skape større verdi i et høyere tempo.

Astellas forplikter seg til å holde løftene sine overfor samtlige interessenter, ved å handle etisk og gå inn for å aktivt offentliggjøre informasjon.

NON_2022_0004_NO