Om Astellas
Hvordan kan vi – som individuelle medarbeidere og som virksomhet – bidra i størst mulig grad til en bedre fremtid? Det er et kjernespørsmål for hele organisasjonen. Vårt fokus er på å forbedre pasienters liv med innovative og pålitelige legemidler. Men visjonen vår favner bredt, og vi støtter fremskritt der vi kan.

Likestilling og mangfold
Alle medarbeidere skal uansett kjønn og rase ha mulighet til å vokse hos oss.

Bærekraft og grønn energi
Miljøstrategien vår har ført til at vi i dag bruker mindre energi, mindre vann og slipper ut mindre CO2. Siden 2005 har vi f.eks. redusert CO2-utslippene våre med 30,8 %.

Transparens
Vi verner om det fellesskapet av pasienter, helsepersonell og den brede offentligheten som vi er en del av. Alle skal kunne ha tillit til oss. Vi legger ut rådata fra de kliniske studiene våre på den uavhengige plattformen clinicalstudydatarequest.com og offentliggjør alle samarbeidsavtaler med helsepersonell og pasientorganisasjoner.

Hjelp til ressurssvake pasienter
Alle pasienter bør ha tilgang til den hjelpen de har behov for. Vi forsker på neglisjerte tropiske sykdommer og støtter prosjekter som forbedrer tilgangen til helsehjelp i u-land.
FN’s bærekraftsmål
Fistulastory

 

Om Astellas i NordenAstellas Nordic Locations

  • Vi markedfører reseptpliktige legemidler i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
  • Vi har fokus på sykdomsområdene urologi, onkologi, transplantasjon, immunologi og nefrologi.
  • Vi arbeider tett sammem med spesialister og allmennleger, sykehus, apotek og pasientforeninger.
  • Vi har drøyt 125 medarbeidere.
  • Vårt nordiske kontor ligger i København, Danmark.

NON_2022_0004_NO