Lovgivningen setter grenser utenfra. Etikk setter grenser innenfra. Astellas ønsker å leve opp til de høyeste forventningene som kan stilles, både juridisk og forretningsetisk. Vi har derfor gått gjennom alle aktivitetene i virksomheten og formulert en rekke retningslinjer som sikrer ansvarlighet og god praksis i alt vi gjør.

Vår Code of Conduct fastlegger internasjonale retningslinjer for våre medarbeidere samt de minimumskrav vi stiller til våre leverandører vedrørende sosiale, etiske og miljømessige forhold. Vi følger også bransjens egne etiske retningslinjer.

Les mer om * Astellas Group Code of Conduct (pdf 4.9MB)

Vi respekterer våre medarbeideres rettigheter, helse, sikkerhet og utvikling og er medlem av FN-prosjektet UN Global Compact, som hjelper virksomheter med å forene strategi og handlinger med prinsipper om menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Astellas har nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid og har underskrevet Modern Slavery Act, som forplikter oss til å sikre menneskerettighetene hele veien gjennom forsyningskjeden.

Du kan lese om UN Global Compact her Lenke

Les mer om Modern Slavery Act Lenke

NON_2022_0004_NO