Betmiga ™ - mirabegron

BETMIGA bevat de werkzame stof mirabegron. Het middel is een blaasspierontspanner (een zogeheten bèta-3-adrenoceptor-agonist), die de activiteit van een overactieve blaas (OAB) vermindert en de bijbehorende symptomen behandelt.

Indicatie BETMIGA™ (mirabegron)

BETMIGA™ (mirabegron) wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van overactieve blaas (OAB) bij volwassenen, zoals:

  • plotseling sterke aandrang om te plassen (‘urgency’);
  • vaak of veel plassen, meer dan normaal (‘verhoogde mictiefrequentie’);
  • de plas niet op kunnen houden (‘urge-incontinentie’).

Startdosis BETMIGA™(mirabegron)

BETMIGA™ 50 mg dient eenmaal daags te worden ingenomen. De tablet dient met vloeistof te worden ingenomen, in zijn geheel te worden doorgeslikt en niet te worden gekauwd, gedeeld of fijngemaakt. BETMIGA™ (mirabegron) mag met of zonder voedsel worden ingenomen. BETMIGA™ (mirabegron) is alleen op recept verkrijgbaar.
 

Extra informatie voor artsen

Zoekt u iets specifiek en relevant op úw vakgebied? Wat u ook zoekt, vind het sneller op Astellas-Pro. U kunt hier terecht voor meer informatie over LUTS/OAB en BETMIGA™ (mirabegron). Na eenmalige registratie heeft u toegang tot ondersteunende materialen voor BETMIGA™ (mirabegron), zoals een digitaal invulbaar mictiedagboek, patiëntenbrochures, informatie over nascholingen en andere relevante materialen met een wetenschappelijk inhoud in de vorm van o.a. congresverslagen, video’s en infographics.

Bent u medisch professional? Ga naar Astellas-Pro

Meer weten over het ziektebeeld overactieve blaas?

Als u meer wilt weten over het ziektebeeld overactieve blaas en uw situatie, dan is uw huisarts/behandelaar uw eerste aanspreekpunt. Geen mens is gelijk en er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling. Blaastraining, leefstijlaanpassingen, bekkenbodemfysiotherapie, medicatie of specialistische behandelingen: uw arts kan u helpen de juiste keuze te maken. Online kunt u informatie vinden op de website van de Continentie Stichting Nederland of de patiëntenvereniging Bekkenbodem4all.

 

Voor de bijsluiter en SmPC klik hier.

 

Additioneel artsen materiaal:

Bijsluiter XOSPATA ™ gilteritinib filmomhulde tabletten

Digitaal invulbaar mictiedagboek

Download

Wilt u liever een papieren exemplaar voor uw patiënten?
Vraag deze aan via www.astellas-pro.com

Ga naar Astellas-Pro

 

MAT-NL-NON-2024-00008