Betmiga-Pack

BETMIGA bevat de werkzame stof mirabegron. Het middel is een blaasspierontspanner (een zogeheten bèta-3-adrenoceptor-agonist), die de activiteit van een overactieve blaas vermindert en de bijbehorende symptomen behandelt.

BETMIGA™ wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van een overactieve blaas bij volwassenen, zoals:

  • plotseling sterke aandrang om te plassen (‘urgency’);
  • vaker dan normaal moeten plassen (‘veelvuldig plassen’);
  • de plas niet op kunnen houden (‘aandrangincontinentie’).

BETMIGA™ 50 mg dient eenmaal daags te worden ingenomen. Het is alleen op recept verkrijgbaar.

Bent u medisch professional? Klik hier om in te loggen op Astellas-Pro

BET_2020_0011_NL