Laatst gewijzigd: 30 september 2021

Astellas Pharma BV (“Astellas”) respecteert uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen, wanneer u websites en andere online digitale kanalen bezoekt (zoals mobiele applicaties, email en andere downloadbare tools) die naar deze verklaring verwijzen. Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens verstrekt onderaan deze Privacyverklaring.

Wat doet Astellas?
Astellas Pharma is een internationaal farmaceutisch bedrijf, waarvan de uiteindelijke moederonderneming is gevestigd in Tokio, Japan. Onze missie is het verbeteren van het leven van patiënten op de volgende gebieden: transplantatie, urologie, oncologie, hematologie, infectie werende middelen en pijnbestrijding.

Voor meer informatie over Astellas, bekijk het onderdeel “Over” op onze website: https://www.astellas.com/nl/about/.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Astellas en waarom?
De persoonlijke gegevens verzameld door Astellas via onze websites en andere online digitale kanalen vallen grofweg in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt
  We vragen u bepaalde informatie vrijwillig te verstrekken en indien nodig uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking daarvan. De verschillende soorten gegevens die wij van u vragen en de redenen dat we ze vragen omvatten:
  Soorten persoonlijke gegevens Waarom we ze verzamelen
  Titel
  Naam
  E-mailadres
  Postadres
  Telefoonnummer
  Astellas Pharma B.V. is als verantwoordelijke geneesmiddelenfabrikant wettelijk verplicht informatie over de productveiligheid te verzamelen, te beoordelen en te rapporteren. Dit heet farmacovigilantie. Relevante informatie (waaronder ook gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie) die door u verschaft wordt, zal voor dit doel gebruikt worden.

  Als we u vragen andere persoonlijke gegevens te verstrekken die niet hierboven zijn beschreven, dan zal worden uitgelegd welke persoonlijke gegevens we vragen en de redenen waarom we ze vragen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

 • Informatie die we automatisch verzamelen
  We kunnen ook bepaalde gegevens automatisch verzamelen van uw apparaat. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens worden beschouwd als persoonlijke gegevens die vallen onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Indien uw toestemming voor het verzamelen vereist is, zal u gevraagd worden deze te verlenen.

  In het bijzonder kunnen de gegevens die we automatisch verzamelen informatie bevatten zoals uw IP-adres, soort apparaat, uniek apparaat identificatienummer, browsertype, geografische locatie (bv. land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook gegevens verzamelen over hoe uw apparaat toegang heeft gezocht tot onze website, waaronder de pagina's die zijn geopend en de links waarop is geklikt.

  Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat de bezoekers van onze website beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze gegevens voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

  Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld door gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals nader uitgelegd in het onderdeel “Cookies en soortgelijke trackingtechnologie” .

Met wie deelt Astellas mijn persoonlijke gegevens?
We kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

 • onze groepsbedrijven, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden bekendgemaakt wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Een lijst van onze huidige groepsbedrijven is hier beschikbaar https://www.astellas.com/nl/worldwide.
 • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende autoriteit, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde wanneer we denken dat bekendmaking noodzakelijk is (i) conform toepasselijke wetgeving of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen, of (iii) onze vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden mag gebruiken die in deze Privacyverklaring staan;
 • een andere persoon met uw toestemming voor de bekendmaking.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens (alleen voor bezoekers uit de EER)
Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, hangt onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens hierboven beschreven af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen echter normaal gesproken alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan, of wanneer het verwerken in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw gegevensbeschermingsrechten of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of de persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bv. om patiënten te informeren over mogelijke bijwerkingen van medicijnen die ze nemen).

Als we u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om een juridische vereiste na te leven of om een contract met u aan te gaan, zullen we dat tijdig aan u duidelijk maken en u melden of de verstrekking van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Eveneens zullen we, als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken vertrouwend op onze legitieme belangen (of die van derden) u op het juiste moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft met betrekking tot de juridische basis waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk “Cookies”) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief voor het adverteren op basis van interesses. Voor verdere informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom en hoe u Cookies kunt beheren, zie ons Cookiebeleid.

Hoe houdt Astellas mijn persoonlijke gegevens veilig?
We hebben gepaste technische en organisatorische methoden om de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De methoden die we gebruiken zijn ontworpen om een mate van beveiliging te verstrekken die past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Internationale gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetgeving hebben die anders is dan de wetgeving van uw land.

In het bijzonder zijn onze servers gevestigd in Duitsland, en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners en partners zijn actief in de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we onze persoonlijke gegevens verzamelen we ze in een van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter gepaste maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit Privacy beleid. Dit zijn onder andere de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonlijke gegevens tussen onze groepsbedrijven van de Europese Commissie, die vereisen dat alle groepsbedrijven persoonlijke gegevens uit de EER die zij verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie beschermen.

Gegevensbehoud
We bewaren persoonlijke gegevens die we over u verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dat te doen (bijvoorbeeld, om u een dienst te verlenen die u heeft gevraagd of om aan toepasselijke juridische, belasting- of administratieve vereisten te voldoen).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in archieven) uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten
U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u toegang tot uw persoonlijke gegevens wilt, ze wilt bijwerken of de verwijdering ervan wilt vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.
 • Daarnaast kunt u, indien u inwoner bent van de Europese Unie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.
 • U hebt te allen tijde het recht om ervoor te kiezen geen marketingberichten te ontvangen die we u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” of “opt-out” in de marketing-e-mails die wij u sturen. Als u ervoor kiest om andere vormen van marketing niet te ontvangen (zoals marketing per post of telemarketing), neem dan contact met ons op middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder.
 • Als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming kunt u eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hieronder. Uw toestemming intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden uitgevoerd vertrouwend op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

We beantwoorden alle vragen die we ontvangen van individuen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Het gebruik van de Website door minderjarigen
Onze website en online services zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar.

Update van deze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor wezenlijke veranderingen verkrijgen als en wanneer dit vereist is door toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de “laatst bijgewerkt”-datum te controleren bovenaan deze Privacyverklaring.

Hoe contact met ons op te nemen
Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons met gebruikmaking van de volgende gegevens: [email protected].

 

NON_2021_0049_NL_OCT