Στην Astellas, ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι εξίσου σημαντικός με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε. Η ακεραιότητα αποτελεί το θεμέλιο της εμπιστοσύνης που έχουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαρκής βελτίωση και επιτυχία μας εξαρτώνται από κάθε εργαζόμενο που ενεργεί με το πιο υψηλό αίσθημα δεοντολογίας και ακεραιότητας έχοντας πρωτίστως κατά νου τους ασθενείς.

Είμαστε ένας οργανισμός που πιστεύει ότι η μετατροπή της επιστημονικής καινοτομίας σε αξία για τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο αποτελεί βασική ευθύνη και ότι η αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και δέσμευση. Για αυτό είμαστε αφοσιωμένοι στην τήρηση των πιο υψηλών προτύπων δεοντολογίας και ακεραιότητας - αρχές που διασφαλίζουν ότι προχωρούμε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση και προς την επιτυχία, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το κάνουμε με τον σωστό τρόπο.

Ζητούμε από κάθε έναν από τους τουλάχιστον 16.000 εργαζόμενους που συμβάλλουν στη βελτίωση και στην επιτυχία μας να τηρεί αυτές τις αρχές δεοντολογίας και ακεραιότητας, οι οποίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στην επιχειρησιακή φιλοσοφία μας. Αυτές είναι οι αρχές που μας εμπνέουν να επιδιώκουμε την αριστεία κάθε μέρα. 

NON_2019_0011_GR