Η Astellas έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο για την γνωστοποίηση πληροφοριών από τις κλινικές μελέτες των οποίων είναι χορηγός. Ο διαδικτυακός τόπος ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της Astellas Pharma Global Development, Inc, μιας αμερικανικής θυγατρικής της Astellas Pharma Inc.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των Κλινικών Μελετών μας, επισκεφτείτε τον παγκόσμιο διαδικτυακό τόπο μας.

NON_2019_0011_GR