Για να εξερευνήσουμε καλύτερα την πλέον σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία, να ανακαλύψουμε νέα δεδομένα που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν όσα γνωρίζουμε και να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες όπως:

Στο πλαίσιο του Συστήματος Έρευνας Δικτύου που βασίζεται στην έννοια της «καλύτερης επιστήμης, του  καλύτερου ταλέντου και του καλύτερου χώρου», δημιουργούμε συνεργασίες με εξωτερικούς ερευνητές και  εταιρείες που συμπληρώνουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία μας και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε γρήγορα σε νέες τεχνολογίες και θεραπευτικούς τομείς έρευνας που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους πιο γρήγορα.

Η πρωτοβουλία FASTEN (FAST–Ex-New-Standards) θεσπίζει κριτήρια που μας επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε την κατανομή των πόρων και την απόκτηση των τελευταίων επιστημονικών γνώσεων, βοηθώντας να συντομεύσουμε τη διάρκεια της Έρευνας & Ανάπτυξης και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του κόστους.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, η Astellas προωθεί την αδιάλειπτη καινοτομία ενισχύοντας την ικανότητά της να παρέχει καινοτόμα φάρμακα και να εξελίσσει συνεχώς νέες ευκαιρίες.

NON_2019_0011_GR