Στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στην υγειονομική περίθαλψη για
να μετατρέψουμε την καινοτόμο επιστήμη σε αξία για τους ασθενείς

Μετατρέποντας τις αλλαγές σε ευκαιρίες

Δημιουργία καινοτόμων νέων φαρμάκων και ιατρικών λύσεων εκμεταλλευόμενοι τις βασικές μας ικανότητες

Ξεπερνώντας τη θέση του GCL*

Αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών από πολλές οπτικές γωνίες και ενστερνισμός της αλλαγής

*GCL: Παγκόσμιος Ηγέτης Κατηγορίας

Vision & Strategy

Καινοτόμες ιατρικές λύσεις συνδυάζοντας μια ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών ικανοτήτων στην φροντίδα της υγείας

Η διαδικασία δημιουργίας Αξίας της Astellas

Η Astellas στέκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στη φροντίδας της υγείας, μετατρέποντας την επιστημονική καινοτομία σε αξία για τους ασθενείς. Επαναλαμβάνοντας συνεχώς αυτόν τον κύκλο, επιδιώκουμε τη βιώσιμη ενίσχυση της εταιρικής αξίας.

Astellas Value Creation Process

Η προσέγγισή μας στη διαδικασία δημιουργίας Αξίας

Ο λόγος ύπαρξης της Astellas είναι «να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα».
Σύμφωνα με αυτό, στόχος της Astellas είναι να στέκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στη φροντίδα της υγείας, μετατρέποντας την επιστημονική καινοτομία σε αξία για τους ασθενείς. Τα κλειδιά για την επιτυχία μας είναι τα Πεδία Εστίασής μας, οι Αρχές Δραστηριότητας και οι Κινητήριες Δυνάμεις, τα οποία περιγράφουν που θα πρέπει να δημιουργήσουμε αξία και πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε για να επιτύχουμε αυτή την αξία. Καθοδηγούμενοι από αυτή την προσέγγιση, δημιουργούμε καινοτομία εστιάζοντας κυρίως στην επιχειρηματική δραστηριότητα των καινοτόμων φαρμάκων.
Αυτή η διαδικασία βασίζεται στις προόδους της επιστήμης και στη συνέχεια η Astellas αφιερώνει επαρκή κεφάλαια και κάνει τα απαραίτητα βήματα για να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Δημιουργώντας αξία για τους ασθενείς, μέσω αυτής της διαδικασίας, δημιουργούμε κεφάλαια για να υποστηρίξουμε την επόμενη φάση της ανάπτυξης και να εξασφαλίσουμε οφέλη για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Astellas θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτό τον κύκλο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρικής αξίας.

Πεδία εστίασης

Παράλληλα με τη συνεχή εξέλιξη στον κλάδο φροντίδας της υγείας, η Astellas χρειάζεται να εντοπίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα από ποτέ, προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ορίζουμε τα Πεδία Εστίασής μας προσθέτοντας πολλαπλές οπτικές γωνίες στη συμβατική αντίληψή μας για τα θεραπευτικά πεδία. Λαμβάνουμε υπόψη τις νέες τεχνολογίες και θεραπευτικές προσεγγίσεις, τη δυνατότητα ανάπτυξης των προϊόντων και τις νέες δυνατότητες για εμπορική κυκλοφορία, τις τάσεις της αγοράς, και τις αλλαγές στους νόμους και κανονισμούς που αφορούν το φάρμακο. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τομείς με ακάλυπτες ανάγκες και να βρούμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αρχές Δραστηριότητας

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, είναι άκρως απαραίτητο να έχουμε την ευελιξία να επανεξετάζουμε τα επιχειρηματικά πεδία με βάση τις ανάγκες - ακόμα και αυτά που είχαν επιλεχθεί προσεκτικά ως ευκαιρίες κάποια στιγμή στο παρελθόν. Η Astellas στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση της εξέλιξης φροντίζοντας ώστε οι εργαζόμενοί της να τηρούν τη διαδικασία των τριών βημάτων καθώς διεξάγουν τις δραστηριότητές τους: Εστίαση των πόρων μας σε αναγνωρισμένους τομείς, Επανακαθορισμός της εστίασης όταν απαιτείται, και Επέκταση της εστίασης για την επόμενη γενιά δραστηριότητας.

Κινητήριες Δυνάμεις

Μία από τις κινητήριες δυνάμεις της Astellas για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι βασικές της ικανότητες, οι οποίες αποτελούν τη βάση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε προσεκτικά τις βασικές μας ικανότητες και να τις βελτιώνουμε μέχρι να είναι μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Παράλληλα, όταν υπάρχουν εξαιρετικές ικανότητες εκτός της Εταιρίας, δημιουργούμε συνεργασίες ενεργά. Συνδυάζοντας τις βέλτιστες ικανότητες, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, βελτιώνουμε την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις ικανότητες μας για τη δημιουργία αξίας. Επιπλέον, στον Τρόπο της Astellas (Astellas Way)* έχουμε ορίσει ένα σύνολο κοινών αξιών και ενεργειών που θα πρέπει να ενστερνιστούν όλοι οι εργαζόμενοί μας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να υιοθετήσουμε μια εταιρική κουλτούρα που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε την Επιχειρηματική μας Φιλοσοφία. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να είμαστε δεσμευμένοι στην κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών μίας πληθώρας ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, και στη μετατροπή αυτής της κατανόησης σε αξία.

*Πέντε Μηνύματα για Μία Astellas - Εστίαση στον Ασθενή, Ανάληψη Ευθύνης, Αποτελέσματα, Ανοικτή κουλτούρα, και Ακεραιότητα

NON_2022_0019_GR