Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Ομίλου Astellas απαρτίζεται από τρία στοιχεία: τον λόγο ύπαρξης, την αποστολή και τις πεποιθήσεις.

Λόγος Ύπαρξης

Να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα

  • Να ξεπεράσουμε όλους τους άλλους στην εξερεύνηση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των βιοεπιστημών
  • Να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις και να δημιουργούμε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα.
  • Να παρέχουμε προϊόντα ποιότητας σε συνδυασμό με ακριβή πληροφόρηση και να διατηρούμε αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία προς τους πελάτες μας.
  • Να υποστηρίζουμε την υγιή διαβίωση για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
  • Να συνεχίζουμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία.

Αποστολή

Βιώσιμη ενίσχυση της εταιρικής αξίας

  • Η Astellas επιδιώκει την ενίσχυση της εταιρικής αξίας της με βιώσιμο τρόπο.
  • Η Astellas επιδιώκει να καταστεί η εταιρία επιλογής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και η παγκόσμια κοινότητα.
  • Η Astellas καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών και επομένως να ενισχύσει την εταιρική αξία της.

Πεποιθήσεις

Οι «πεποιθήσεις» μας αποτελούν τον κώδικα συμπεριφοράς μας, τον οποίο τιμούμε κάθε στιγμή. Η Astellas αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων που ενεργούν πάντα σύμφωνα με αυτές τις πεποιθήσεις.

Υψηλό αίσθημα Δεοντολογίας
Διαχειριζόμαστε πάντα τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με το υψηλότερο αίσθημα δεοντολογίας.

Εστίαση στον Πελάτη
Προσπαθούμε πάντα να κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη και εστιάζουμε πάντα στην ικανοποίησή του.

Δημιουργικότητα
Δεν επαναπαυόμαστε και προσπαθούμε πάντα να καινοτομούμε για να δημιουργήσουμε νέα αξία.

Εστίαση στον Ανταγωνισμό
Η προσοχή μας είναι πάντα στραμμένη στο εξωτερικό περιβάλλον και στο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία ταχύτερα.

 

Η Astellas υπόσχεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενεργώντας δεοντολογικά και επιδιώκοντας ενεργά τη γνωστοποίηση πληροφοριών.

NON_2022_0019_GR