Hedelmällinen tutkimusyhteisö, yhteiset edistysaskeleet

Astellasin tavoitteena on investoida vähintään 17 % vuosiliikevaihdostaan tutkimukseen. Olemme valinneet tutkimuskohteiksemme juuri ne sairaudet, joihin on vaikeinta kehittää lääkkeitä ja joita sairastavat ihmiset eivät siksi aina saa hoitoa.

Omat laboratoriomme houkuttelevat kansainvälisen tutkijakunnan eliittiä. Jotkin haasteet ovat kuitenkin niin suuria, ettei mikään yritys pysty ratkaisemaan niitä yksin. Sen vuoksi Astellas luo jatkuvasti kumppanuuksia, jolloin tutkijaryhmissä saman ongelman äärelle paneutuvat eri alojen, kuten genetiikan, molekyylibiologian, farmakologian, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn asiantuntijat.

Yhdessä pyrimme muuttamaan uuden tiedon arvokkaiksi lääkkeiksi. Tavoitteeseen on vaikeaa päästä. Molemminpuolinen avoimuus ja halu jakaa tietoa auttavat kuitenkin kiihdyttämään biofarmaseutiikan innovaatioita ja kehitystä.

Sairailla ihmisillä ja heidän läheisillään on vaikeita päiviä – juuri nyt. Tutkimuksemme tavoite on luoda heille parempi huominen.

foskning_fi.png

Tutkimustyön eettisyys
Meille on ratkaisevaa täyttää tieteellisen integriteetin tiukimmat vaatimukset. Kaikki tulokset riippumatta niiden sisällöstä on raportoitava, ja pöytäkirjamme ja raakatietomme ovat saatavilla muun muassa riippumattomalla clinicalstudydatarequest.com -alustalla.

Eläinten hyvinvointi laboratorioissa
Astellas noudattaa koe-eläinten suojelua koskevia uusimpia ja kattavimpia kansainvälisiä sääntöjä. Menemme pyrkimyksissämme vieläkin pidemmälle täyttääksemme kaikkein tiukimmat bioeettiset vaatimukset. Laboratoriomme ovat kansainvälisen AAALAC:n akkreditoimia.[1] AAALAC arvioi laboratorioeläinten hyvinvointia sellaisten kriteerien perusteella, jotka ovat usein lainsäädännön vaatimuksia tiukemmat.

Yhteiskuntavastuu
Kehitysmaiden väestö kärsii usein trooppisista loistaudeista. Hoitoa ei kuitenkaan ole, sillä kehitysmaiden lääkkeisiin tehtäviä tutkimusinvestointeja on vaikea saada tuottamaan. Astellas pitää vastuunaan parantaa kolmannen maailman kansanterveyttä ja kehittää lääkkeitä laajalle levinneisiin sairauksiin, kuten

  • afrikkalaiseen trypanosomiaasiin eli unitautiin
  • denguekuumeeseen
  • skistostomiaasiin eli bilhartsiaan.

Lue lisää työstämme kolmannen maailman tukemiseksi Fistula story

anchor-point

1 The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International

NON_2022_0003_FI