Olemme terveydenhuollon kehityksen eturintamassa
ja tarjoamme arvoa potilaille valjastamalla tieteen ja innovaatiot.

Muutokset tuovat mukanaan mahdollisuuksia

Luomme innovatiivisia lääkkeitä ja lääketieteellisiä ratkaisuja hyödyntämällä ydinosaamistamme.

Enemmän kuin GCL*

Tarkastelemme liiketoimintamahdollisuuksia eri näkökulmista ja suhtaudumme muutoksiin avoimesti.
*GCL: Global Category Leader

Visio ja strategia

Kehitämme innovatiivisia lääketieteellisiä ratkaisuja yhdistämällä monenlaista sisäistä ja ulkoista osaamista.

Painopistealueet
Terveydenhuolto kehittyy nopeasti, ja Astellasin on osattava tunnistaa liiketoimintamahdollisuudet entistä joustavammin ja tehokkaammin jatkuvan kasvun saavuttamiseksi. Määritämme painopistealueemme täydentämällä perinteisiä näkemyksiämme terapia-alueista uusilla näkökulmilla. Otamme huomioon uudet teknologiat ja hoitomenetelmät, tuotekehityksen potentiaalin sekä uudet kaupallistamismahdollisuudet, markkinakehityksen ja muutokset lääkealan lakeihin ja määräyksiin. Tavoitteenamme on tunnistaa alueet, joilla on täyttämättömiä lääketieteellisiä tarpeita, ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

NON_2022_0004_FI