Miten me – sekä yksittäisinä työntekijöinä että koko yrityksenä – pystymme tekemään mahdollisimman paljon paremman tulevaisuuden hyväksi? Tämä on koko organisaatiomme ydinkysymys. Keskitymme parantamaan potilaiden elämää tarjoamalla innovatiivisia ja luotettavia lääkkeitä. Visiomme on kuitenkin laaja, ja me tuemme edistystä kaikkialla, missä voimme.

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta
Jokaisella työntekijällä sukupuoleen ja etniseen taustaan katsomatta tulee olla mahdollisuus kehittyä yrityksessämme.

Vastuullisuutta ja vihreää energiaa
Ympäristöstrategiamme on johtanut siihen, että käytämme nykyään aiempaa vähemmän energiaa ja vettä ja hiilidioksidipäästömme ovat pienentyneet 30,8 % vuodesta 2005.

Läpinäkyvyys
Pidämme huolta potilaista, terveydenhoitoalan ammattilaisista ja siitä suuresta yhteisöstä, jonka jäsen olemme itsekin. Kaikkien tulee voida luottaa meihin. Julkaisemme kliinisten tutkimusten raakatiedotriippumattomalla clinicalstudydatarequest.com-alustalla. Lisäksi tiedotamme terveydenhoitoalan ammattilaisten ja potilasyhdistysten kanssa tekemistämme yhteistyösopimuksista.

Apua huono-osaisille potilaille
Kaikkien potilaiden tulee saada tarvitsemansa apu. Tutkimme vähälle huomiolle jääviä trooppisia sairauksia ja tuemme hankkeita, jotka parantavat terveydenhoidon saatavuutta kehitysmaissa.
YK:n vuoden
Fistulastory

Astellas Nordic Locations

Astellas Pohjoismaissa 

  • Markkinoimme reseptilääkkeitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. 
  • Toimimme ensisijaisesti urologian, onkologian, elinsiirtojen, immunologian ja nefrologian aloilla.
  • Palveluksessamme on hiemanyli 125 ihmistä. 
  • Pohjoismaiden pääkonttorimme sijaitsee Tanskan Kööpenhamnia.

NON_2022_0004_FI