Paikallisten määräysten salliessa Astellas voi tukea potilasjärjestöä taloudellisesti apurahalla tai lahjoituksella seuraavasti:

Apurahat/lahjoitukset

Potilasjärjestö voi anoa kirjallisella hakemuksella apurahaa tai lahjoitusta potilaiden ja/tai omaishoitajien tarpeita tai tietyn terapia-alueen tutkimusrahoitusta varten. Päätöksen tekee Astellas Pharman lääketieteellinen johtaja hakemuslomakkeessa lueteltujen objektiivisten kriteerien perusteella. Hakemuslomakkeeseen pääsee täältä.

Astellas kunnioittaa potilasjärjestön riippumattomuutta kaikissa tilanteissa. Kaikki Astellasilta saadut apurahat tai lahjoitukset on mainittava selvästi ja ilmoitettava asianmukaisesti esimerkiksi julkisen materiaalin kannessa tai potilasjärjestölle annettujen apurahojen/lahjoitusten julkisessa luettelossa. Ilmoitustapa päätetään tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kansalliset säädökset saattavat myös edellyttää, että potilasjärjestöt julkistavat kaiken lääkeyrityksiltä saamansa rahoituksen.

Astellas Pharma julkistaa kaikki potilasjärjestöille maksetut taloudelliset etuudet, myös apurahat ja lahjoitukset. Julkistaminen tapahtuu sovellettavien määräysten ja alan vaatimusten mukaisesti. Yleiskatsaus Astellasin julkistetuista yhteistyösuhteista potilasjärjestöjen kanssa.

NON_2022_0004_FI