Astellasin yritysfilosofia koostuu kolmesta osasta. Niitä ovat raison d’être, missio ja ohjaavat periaatteet.

Raison d’être

Haluamme parantaa ihmisten terveyttä joka puolella maailmaa tarjoamalla innovatiivisia ja luotettavia lääkkeitä.

  • Menemme pidemmälle kuin kukaan muu biotieteiden tutkimisessa ja niiden potentiaalin hyödyntämisessä.
  • Tartumme jatkuvasti uusiin haasteisiin ja luomme innovatiivisia lääkkeitä.
  • Tarjoamme laadukkaita tuotteita sekä asianmukaista tietoa ja pidämme siten yllä asiakkaiden luottamusta.
  • Edistämme terveellistä elämää koko maailmassa.
  • Erotumme edelleen joukosta globaaleilla lääkemarkkinoilla.

Missio

Markkina-arvon kestävä kasvattaminen

  • Astellas pyrkii kasvattamaan markkina-arvoaan kestävällä tavalla.
  • Astellas pyrkii olemaan ensisijainen valinta sidosryhmilleen, joihin lukeutuvat asiakkaat, osakkeenomistajat, työntekijät ja yhteiskunta.
  • Astellas pyrkii voittamaan kaikkien sidosryhmien luottamuksen ja kasvattamaan siten markkina-arvoaan.

Vakaumuksemme

Ohjaavat periaatteemme perustuvat eettisiin ohjeisiin, joita noudatamme. Astellas tulee aina koostumaan ihmisistä, jotka toimivat näiden periaatteiden mukaisesti.

Eettisyys
Tulemme aina harjoittamaan toimintaamme tiukkojen eettisten vaatimusten mukaisesti.

Asiakaskeskeisyys
Pyrimme aina ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja keskittymään asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen.

Luovuus
Emme jää lepäämään laakereillemme, vaan teemme jatkuvasti innovatiivista työtä uuden maailman luomiseksi.

Kilpailukyky
Keskitymme aina ympäröivään maailmaan, jotta voimme luoda yhä enemmän arvoa kiihtyvässä tahdissa.

Astellas sitoutuu täyttämään velvoitteensa kaikkia sidosryhmiä kohtaan toimimalla eettisesti ja pyrkimällä aktiivisesti julkaisemaan tietoa.

NON_2022_0004_FI