Lainsäädäntö määrittää toimintamme ulkoiset rajat ja etiikka sen sisäiset rajat. Astellas pyrkii täyttämään tiukimmatkin odotukset sekä juridisesti että yrityseettisesti. Olemme perehtyneet yrityksen toimintoihin ja laatineet ohjeet, joita noudattamalla saavutamme vastuullisen ja hyvien käytäntöjen mukaisen toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Eettiset ohjeemme (Code of Conduct) määrittävät ne kansainväliset säännöt, joita työntekijöittemme ja toimittajiemme tulee noudattaa yhteiskuntavastuuseen, etiikkaan ja ympäristövastuuseen liittyvissä asioissa. Noudatamme lisäksi myös alan omia eettisiä ohjeita.

Lue lisää * Astellas Group Code of Conduct (pdf 4.9MB)

Kunnioitamme työntekijöittemme oikeuksia, terveyttä, turvallisuutta ja kehitystä ja osallistumme YK:n UN Global Compact -hankkeeseen, joka auttaa yrityksiä linjaamaan strategiansa ja toimintansa ihmisoikeuksia, ympäristöasioita ja korruptionvastaisia toimia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Astellas noudattaa pakkotyötä ja lapsityövoimaa koskevaa nollatoleranssia. Astellas on allekirjoittanut Isossa-Britanniassa säädetyn Modern Slavery Act -lain, joka edellyttää, että huolehdimme ihmisoikeuksien toteutumisesta koko toimitusketjussamme.

Tutustu UN Global Compact -hankkeeseen tästä

Lue lisää Modern Slavery Actista tästä

NON_2022_0004_FI