røde kræftceller

Blærekræft er den femte mest almindelige kræftform i Europa, og i 2020 fik cirka 200.000 personer stillet diagnosen blærekræft.1 I de nordiske lande fik cirka 8.500 stillet diagnosen blærekræft (incidens 2016-2020).2

Ved udgangen af 2020 var antallet af personer, som levede med diagnosen 420 mænd og 146 kvinder pr.100.0002. Forekomst og dødelighed er faldet en smule i de seneste 10 år.2

 

Risikofaktor
Den mest almindelige risikofaktor for blærekræft er rygning. Tobaksrygning øger risiko, progression og udvikling af sygdommen. Kemikalier i cigaretter, som udskilles i urinen, kan beskadige slimhinden i blæren.3 Blærekræft er tre gange mere almindelig hos mænd end hos kvinder. De fleste der rammes, er over 65 år.4

 

Symptomer
Tidlige symptomer på blærekræft er blod i urinen (hæmaturi). Andre symptomer, som kan være tegn på blærekræft, kan være ubehag eller problemer ved vandladning, træthed samt vægttab og manglende appetit.4

Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer eller har mistanke om, at du har blærekræft.

 

Undersøgelser
Almindelige undersøgelser ved mistanke om blærekræft er fysisk undersøgelse og cystoskopi, hvor man kan foretage en visuel undersøgelse af blæren for at afdække behovet for biopsi eller operation. Undersøgelser med MR-skanning eller CT-skanning kan også anvendes til at afgøre om tumoren har spredt sig uden for blærevæggen.5

 

Udvikling
Hos nogle udvikler blærekræften sig til metastaserende kræft, hvor kræften spreder sig uden for blæren.4,6 Der findes flere behandlingsmuligheder afhængig af sygdomsstadiet og den enkeltes situation.6,7

 

Referencer
1. International Agency for Research on Cancer 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf (accessed Feb 2023)

2. NORDCAN 
https://gco.iarc.fr/media/nordcan/factsheets/92/en/countries/0/bladder_and_urinary_tract-280-nordcan_countries-0.pdf (accessed Feb 2023)

3. Arv och Miljö – blåscancerinformation 
https://blascancerinfo.se/om-blascancer/arv-och-miljo/ (accessed Feb 2023)

4. CANCERFONDEN 
https://www.cancerfonden.se /om-cancer/cancersjukdomar/urinblasecancer (accessed Feb 2023)

5. Kræftens Bekæmpelse 
https://www.cancer.dk/blaerekraeft-blaerecancer/ (accessed Feb 2023)

6. EAU Guidelines 
https://uroweb.org/guidelines/muscle-invasive-and-metastatic-bladder-cancer (accessed Feb 2023)

7. European Medicines Agency. PADCEV Summary of Product Characteristics 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/padcev (accessed February 2023)

 

MAT-DK-NON-2023-00059